Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?

Tôi là cổ đông sáng lập CTCP mới thành lập được 2 tháng. Hiện tôi muốn chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần phổ thông đang sở hữu cho người khác. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, tôi có được chuyển nhượng cổ phần của mình không và thủ tục thực hiện như thế nào? Nguyễn Hữu Đăng, Việt Trì - Phú Thọ.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 84, Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHCĐ Công ty.

Như vậy, nếu bạn chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác thì việc chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của bạn và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ. Sau đó, bạn thông báo với công ty để đăng ký tên người nhận chuyển nhượng vào sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Nếu bạn chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông sáng lập công ty, bạn phải được sự đồng ý của ĐHCĐ công ty. Trong trường hợp này, bạn không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần của mình. Sau đó, bạn và bên nhận chuyển nhượng tiến hành ký thỏa thuận chuyển nhượng và thông báo với công ty. Tổ chức và/hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phần của bạn sẽ trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Lưu ý, vì bạn là cổ đông sáng lập công ty nên dù bạn chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hay cho tổ chức, cá nhân khác thì công ty bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đặt trụ sở chính và nội dung thay đổi cụ thể là thay đổi cổ đông sáng lập. Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ hoàn tất sau khi công ty bạn hoàn thành thủ tục pháp lý nêu trên.

(Theo tinnhanhck)

 • Một người có được làm giám đốc của 2 DN?
 • Việt kiều có được chung vốn thành lập CTCP trong nước?
 • Điều kiện để thực hiện IPO?
 • Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV và đối tượng ngoài công ty?
 • Để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cần những thủ tục gì?
 • Công ty trong nước có được phép thưởng CP cho giám đốc là người nước ngoài không?
 • CTCP của tập đoàn nước ngoài thành lập ở VN có được phép phát hành cổ phiếu?
 • Người nước ngoài có được mua cổ phần của các công ty chưa niêm yết không?
 • Đối tượng nào được nhận tài khoản của nhà đầu tư khi họ không may qua đời?
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?