Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Việt kiều có được chung vốn thành lập CTCP trong nước?

Tôi là Việt kiều, hiện đang sống tại San Jose (Hoa Kỳ), tôi muốn chung vốn với một người trong nước để lập công ty cổ phần ở Việt Nam có được không? Nếu được thì phải thực hiện những thủ tục gì? Công ty cổ phần của tôi có thể phát hành cổ phiếu cho bạn bè của tôi ở San Jose hay không?

Trả lời:

Luật Doanh nghiệp quy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam”. Như vậy, việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn góp vốn với một người trong nước để lập công ty cổ phần ở Việt Nam hoàn toàn có thể được.

Hồ sơ đăng ký cổ phần bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định; điều lệ công ty; danh sách cổ đông sáng lập. Ngoài ra, bạn còn phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

-Hồ sơ phải được các cổ đông ký vào từng trang và nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, nơi công ty cổ phần của bạn có trụ sở chính.

-Sau khi công ty được thành lập, bạn mở tài khoản đầu tư vào công ty Việt Nam (lưu ý tài khoản này khác với tài khoản mua cổ phiếu trên TTCK) tại một ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam. Ngân hàng đó phải đăng ký tài khoản đầu tư của bạn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong trường hợp công ty cổ phần của bạn muốn phát hành cổ phiếu ra công chúng thì phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Luật Chứng khoán. Những điều kiện này phụ thuộc vào quy mô phát hành cổ phiếu của công ty bạn. Trong trường hợp bạn muốn phát hành cổ phiếu cho những người bạn của mình tại nước ngoài, Đại hội đồng cổ đông phải thông qua kế hoạch tăng vốn hoặc phát hành phần vốn chưa được góp vốn hoặc chuyển nhượng vốn của cổ đông sáng lập cho những người bạn đó. Nếu những người muốn mua cổ phần cũng là Việt kiều thì họ phải đăng ký mở tài khoản góp vốn tại doanh nghiệp Việt Nam giống như bạn. Khoản tiền mua cổ phần của họ phải được chuyển qua tài khoản này.

Hồ sơ để mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng thông thường bao gồm:

-Giấy đề nghị mở tài khoản: 02 bản (theo mẫu của ngân hàng).

-Đề nghị đăng tài khoản góp vốn mua cổ phần với Ngân hàng Nhà nước: 01 bản (theo mẫu).

-Hộ chiếu: 02 bản phô tô hộ chiếu còn hiệu lực.

Việt kiều có thể chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản giao dịch chứng khoán đã được niêm yết trên Sở/Trung tâm GDCK của Việt Nam.

(Theo tinnhanhck)

 • Một người có được làm giám đốc của 2 DN?
 • Việt kiều có được chung vốn thành lập CTCP trong nước?
 • Điều kiện để thực hiện IPO?
 • Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV và đối tượng ngoài công ty?
 • Để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cần những thủ tục gì?
 • Công ty trong nước có được phép thưởng CP cho giám đốc là người nước ngoài không?
 • CTCP của tập đoàn nước ngoài thành lập ở VN có được phép phát hành cổ phiếu?
 • Người nước ngoài có được mua cổ phần của các công ty chưa niêm yết không?
 • Đối tượng nào được nhận tài khoản của nhà đầu tư khi họ không may qua đời?
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?