Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Những vấn đề NĐT thường thắc mắc

Tôi đang có dự định tham gia đầu tư chứng khoán. Xin hỏi khi mở tài khoản, nhà đầu tư được nhận những loại giấy tờ gì? (Đỗ Văn Man, Đội 4, Song Phượng, Đan Phượng, Hà Tây).

Trả lời: Khi mở tài khoản, nhà đầu tư nhận được 1 bản chính Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, 1 thẻ tài khoản ghi tên khách hàng và số tài khoản giao dịch chứng khoán.

2. Qua mỗi lần giao dịch, NĐT có các loại giấy tờ gì do CTCK xác nhận, làm bằng chứng trong tài khoản của mình có, thay đổi bao nhiêu cổ phiếu loại nào; bao nhiêu tiền mặt (nhất là khi giao dịch bằng điện thoại)?

Trả lời: Khi tài khoản đã có giao dịch, lịch sử giao dịch đã được thể hiện trên tài khoản khách hàng. Nếu có yêu cầu của chủ tài khoản, CTCK sẽ in xác nhận giao dịch có đóng dấu của Công ty, chứng minh việc sở hữu chứng khoán hợp pháp và xác nhận số dư tiền mặt của khách hàng. Khách hàng có thể yêu cầu CTCK in toàn bộ sao kê chứng khoán, tiền mặt các tháng trước đó cho đến thời điểm hiện tại để theo dõi. Các giao dịch qua điện thoại cố định theo số điện thoại quy định có ghi âm, việc ghi âm là bằng chứng việc đặt lệnh của khách hàng. Chứng khoán khớp lệnh sẽ thể hiện trên xác nhận giao dịch chứng khoán của khách hàng trong ngày.

3. Nhà đầu tư nào được nhận sổ cổ đông (sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu) do công ty niêm yết cấp?

Trả lời: Đối với các công ty niêm yết, việc quản lý cổ đông đã thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký bằng số liệu. Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp nhận sổ cổ đông do công ty niêm yết cấp như sau:

- Đối với nhà đầu tư chưa lưu ký tại CTCK, việc nhận cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ thực hiện tại công ty niêm yết bằng cách ghi tăng trên sổ cổ đông.

- Đấu giá: nhà đầu tư trúng đấu giá cổ phiếu, khi công ty niêm yết thực hiện việc đấu giá ra công chúng, sẽ do HOSE hoặc HASTC tổ chức. Sau khi nộp tiền trúng đấu giá, công ty niêm yết sẽ thực hiện việc cấp sổ cổ đông cho nhà đầu tư (trường hợp số lượng chứng khoán được đưa ra đấu giá chưa được đăng ký với Trung tâm Lưu ký)

- Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn có chọn lọc: Công ty niêm yết cấp sổ cổ đông cho nhà đầu tư này, để thể hiện việc hạn chế chuyển nhượng hoặc không hạn chế chuyển nhượng.

(Theo tinnhanhck)

 • Một người có được làm giám đốc của 2 DN?
 • Việt kiều có được chung vốn thành lập CTCP trong nước?
 • Điều kiện để thực hiện IPO?
 • Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV và đối tượng ngoài công ty?
 • Để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cần những thủ tục gì?
 • Công ty trong nước có được phép thưởng CP cho giám đốc là người nước ngoài không?
 • CTCP của tập đoàn nước ngoài thành lập ở VN có được phép phát hành cổ phiếu?
 • Người nước ngoài có được mua cổ phần của các công ty chưa niêm yết không?
 • Đối tượng nào được nhận tài khoản của nhà đầu tư khi họ không may qua đời?
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?