Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

 • Quý I/2010: Gần 17.000 lao động xuất khẩu
 • Quý I/2010: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 26,23% so với cùng kỳ
 • Giá trị sản xuất công nghiệp Quý I/2010 tăng 13,6%
 • Tháng 3, giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục 1,4 tỷ USD
 • CPI tháng 3 tăng 0,75%: Báo hiệu rủi ro lạm phát
 • Kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 14 tỷ USD
 • TPHCM: huy động vốn tháng 3 đã khởi sắc
 • CPI tháng 3 có thể quyết định việc điều chỉnh chính sách
 • TS. Vũ Đình Ánh: CPI tháng 3 tăng cao, lạm phát 2010 khó lường
 • Sản xuất công nghiệp tháng 3 và quý I/2010: Công nghiệp chế biến đang “dẫn dắt” sản xuất
 • Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,75%