Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.7 Internet ảnh hưởng đến phong cách làm việc như thế nào?

Internel làm thay đổi phong cách mọi người làm việc.

Số hoá. Các nhân viên có khả năng lưu trữ rất nhiều loại thông tin trên máy tính. 

Toàn cầu hoá: Internet phục .vụ cho cộng.- đồng toàn cầu. Các nhân viên và đối tác có thề ở bất cứ đâu.

Tính cơ động. Các nhân viền có . thể truy nhập đến thông tin bất kể là họ đi đâu và ở đâu

Các nhóm làm việc. Các nhân viên ở các vị trí khác nhau có thể hợp tác trong các dự án.

Tính tức thời. Các nhân viên cỏ thể có truy nhập thời gian thực đến thông tin bất kể họ đang ở đâu.

Intemet làm thay đổi phong cách mọi người làm việc.

Số hoá. Mọi thông tin mà có thể số hoá có thể lưu trữ và truy xuất bằng máy tính và do đó nâng cao khả năng truy nhập thông tin; không cần thiết có sự can thiệp của con người. Nếu một công ty có một kho lưu trữ các băng vi đeo được sử dụng phục vụ cho các mục đích quảng cáo, công ty đó có thể số hoá và lưu trữ các băng video này trên một máy chủ video trung tâm. Nếu một nhân viên trong văn phòng quảng cáo ở bất cứ đâu muôn ,xem một chiến dịch quảng cáo cách đây hay năm, nhân viên đó sẽ không cần nhờ đến một nhân viên khác ở văn phòng lưu trữ trung tâm để mượn băng video. Giờ đây, họ có thể truy nhập đến máy chủ video thông qua mạng Intranet của công ty và xem băng video này trên PC trong văn phòng của mình.

Toàn cầu hoá. Internet cung cấp cho các công ty một cơ sở hạ tầng để cung cấp cho các đối tác và nhân viên của mình truy nhập đến thông tin, bất kể là đang ở đâu. Trước kia, các nhân viên cần phải ở gần cơ sở thông tin thì mới truy nhập được.

Tính cơ động. Công nghệ Internet cung cấp cho mỗi người khả năng truy nhập đến thông tin từ bất cứ đâu. Các nhân viên vẫn có thể truy nhập bình thường đến thông tin không kể làm việc ở nhà hay ở cơ quan, ngoài -ra khi cần đi lại nhiều để hỗ trợ khách hàng không còn bị hạn chế bởi việc không có khả năng truy nhập thông tin nằm trong công ty. Việc truy nhập thông tin từ bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào cho phép cải thiện khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Các nhóm làm việc. Công nghệ Internet hỗ trợ chia sẻ dữ liệu và sự hợp tác giữa các nhân viên. Thông tin về dự án và các cuộc đối thoại tương tác giờ đây có thể lưu trên các máy tính Các công ty có thề' tạo ra các nhóm phát triển chung, trong đó các thành phần của nhóm có thể ở các vùng địa lý khác nhau. Các công cụ hợp tác như  newsgroup (nhóm tin), chat group (nhóm tán gẫu) và các bảng tin có thể sử dụng để các thành viên của các nhóm này gửi các ý kiến đóng góp và liên lạc với nhau.

Tính tức thời. Mọi người có thể truy nhập tức thời đến thông tin, bất kể là ngày hay đêm. Bằng cách truy nhập vào một web si te, một Extranet của đối tác hay Intranet của công ty; người có .nhu cầu thông tin có thể tìm kiếm ngay lập tức các thông tin về giá cả, cấu hình hay thời gian giao hàng.

(Sưu tầm trên internet)