Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.4 Công ty có thể hưởng lợi từ thương mại điện tử như thế nào?

Internet đưa công ty tới gần hơn với khách hàng của mình vì các khách hàng và đối tác của bạn có thể truy nhập thông tin một cách trực tiếp. Thông qua Internet, mọi người có thể
truy nhập trực tiếp thông tin sản phẩm của công ty từ máy tính để bàn.


Internet đã:

Làm cho độ lớn của công ty trở nên không quan trọng. Các công ty lớn và nhỏ đều có cùng truy nhập như nhau đến các khách hàng và có thể tạo ra một sự hiện diện Internet như nhau.

Làm cho vị trí của công ty trở nên không quan trọng. Các khách hàng ở bất cứ đâu có thể dễ dàng truy nhập đến web slte của công ty bạn. Bạn có thể hỗ trợ các khách hàng của mình nằm ngoài khu vực địa lý của công ty.

Tăng cường phản hồi. Bạn có truy nhập tức thời đến những phản ứng và phản hồi của khách hàng khi công bố các chương trình marketing, giá và các sản phẩm mới trên web site. Internet được gọi là một sân chơi bình đẳng. Truy nhập được dựa trên địa chỉ web site của bạn (www.mycompany.com).

Internet làm cho độ lớn của công ty trở nên không quan trọng. Bất kể là lớn hay nhỏ, công ty đều có thể dễ dàng truy nhập đến các khách hàng tiềm năng. Web không giống như thế giới hiện thực mà trong đó vị trí và độ lớn của công ty có thể ảnh hưởng đến khả năng truy nhập đến khách hàng.  Thành công này đã được chứng tỏ bởi các công ty mới thành lập như Amazon.com, e-trade và e-toys, tất cả đã xác định lại các thị trường tương ứng của mình và hiện nay chiếm các thị phần lớn trên Internet. Các công ty này chưa tồn tại trước khi có Internet. Họ đã có thể cạnh tranh với các công ty lâu đời, nổi tiếng, có cơ sở hạ tầng vững mạnh và quyền lực mua bán lớn, bằng cách sử dụng sự hiểu biết và linh hoạt để tận dụng ưu thế của môi trường mới.

Internet làm cho vị trí của công ty trở nên không quan trọng. Một ưu thế của sự hiện diện web là nó không có vị trí xác định, kể cả múi giờ và nước. Thông qua web, có thể truy nhập tới các khách hàng ở các vùng địa lý mà trước đây không thể vươn tới được. Nhiều người tham quan web site của bạn sẽ không ý thức được về độ lớn cũng như vị trí của công ty. Với một web site, có thể dễ dàng hỗ trợ khách hàng ở bất cứ đâu trên thế giới. Múi giờ trở nên không quan trọng nữa. Internet có thể truy nhập 24 tiếng trong ngày và 7 ngày trong tuần. Truy nhập này được gọi là sự hiện diện web 24x7. Các cơ sở dữ liệu hay e-mail thường có các đặc tính tương tác trên web site. Cả cơ sở dữ liệu cũng như e-mail không cần đến sự tương tác của con người để cung cấp cho khách hàng các yêu cầu về thông tin hay địch vụ. Công ty có thể duy trì hay giảm số lượng nhân viên hiện tại mà vẫn có thể cung cấp cho các khách hàng hiện tại và tương lai nhiều thời gian hỗ trợ và phục vụ hơn. Không có khoảng thời gian trễ giữa việc công bố thông tin trên web site và việc khách hàng truy nhập đến các thông tin này. Bạn có thể theo dõi các sản phẩm mới và các chiến dịch marketing ngay lập tức. Các thông điệp, sự sắp xếp và trọng tâm của các chiến dịch marketing trực tuyến có thể được phân nhỏ với chi phí rất ít và không có thời gian trễ. Ngoài ra, nếu bạn có cả một dây chuyền sản phẩm đầy đủ và chỉ có được diện tích quầy hàng cho một phần của dây chuyền này thì có thể cung cấp truy nhập đến tất cả các sản phẩm chào bán của mình.

Internet tăng cường phản hồi. Phần lớn các công ty ít quan tâm đến việc thu thập ý kiến và phản hồi của khách hàng. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty tiến hành các giao dịch giữa các doanh nghiệp mà không có truy nhập trực tiếp đến khách hàng cuối cùng. Các tính chất tương tác và việc dễ dàng truy nhập của Internet cung cấp cho các công ty thông tin trực tiếp. Một công cụ đơn giản như  nút ''contact us" (xin liên lạc với chúng tôi) trên web site có thể cho phép khách hàng dễ dàng cung cấp cho công ty những ý kiến phản hồi. Ngoài ra, các nhóm tin (newsgroup) và các nhóm thảo luận (discussion group) có thể cung cấp cho công ty sự hiểu biết về thị trường nói chung hay một sản phẩm cụ thể. Nếu công ty bán các thiết bị stereo (âm thanh nổi), có thể đến nhóm thảo luận stereo và xem những chủ đề nào làm cho mọi người quan tâm hay họ nói gì về các sản phẩm của bạn hay của các đối thủ cạnh tranh, cung cấp cho công ty một cửa sổ để thâm nhập vào những suy nghĩ của khách hàng.


(Sưu tầm trên internet)