Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.12 Các công ty có thực sự kinh doanh trên các site thương mại điện tử không?

 

Nhiều công ty mới chỉ đang bắt đầu sử dụng Internet cho thương mại. Các báo đăng tải vô số những bài về các công ty Internet có thị vốn hàng tỷ USD mà vẫn chưa kiếm được lợi nhuận.


Thực tế là:
 
Nhiều công ty có những site thương mại điện tử thành công.

Vì công nghệ mới nên mọi người rất thận trọng khi mua hàng trên Internet. Những lợi ích của việc tiến hành kinh doanh trên Internet đang tăng rất nhanh.

Cần phải tích hợp thương mại điện tử vào chiến lược marketing và bán hàng tổng thể để làm cho nó sinh lợi.

Các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng nhận ra rằng một số công ty không đáp ứng được những kỳ vọng tài chính với thương mại điện tử và nhiều công ty Internet mới thành lập hoạt động không có lãi. Trong thực tế, nhiều công ty đã tạo ra được các site thương mại điện tử thành công. Các công ty công nghệ thành công đã đi đầu trong việc tạo ra các site mua bán hàng hoá trực tuyến cho các giao dịch giữa các doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hai công ly đã sử dụng thành công Internet để bán các sản phẩm của mình là Dell và Cisco. Dell hiện tạo ra một khoản doanh thu bán hàng trên web hơn 7 triệu USD mỗi ngày còn Cisco có doanh thu bán hàng trên web hơn một tỷ USD năm 1998.

Đối với các công ty chưa tích hợp marketing, khai thác và công nghệ vào cách thức tiến hành kinh doanh của mình thì thương mại điện tử chậm hơn so với dự đoán đối với việc phát triển doanh nghiệp.

Cần có thời gian để một công ty hiểu và quản lý thương mại điện tử, như là một kênh kinh doanh thay cho việc coi nó như là một công nghệ kiểu catalog công ty và công cụ marketing. Một nhà chế tạo có thể không có cơ sở hạ tầng để gắn web site của mình với các ứng dụng hiện tại. Mua hàng trực tuyến bao gồm một giao dịch tài chính và sự cần thiết phải điền mẫu đơn đặt hàng. Những giao dịch này tạo ra sự cần thiết phải hạch toán, kiểm soát hàng tồn kho, chuyển giao hàng, và dịch vụ khách hàng để tạo ra một site thương mại điện tử.

Những báo cáo ban đầu dựa trên các công ty Fortune 2000 cho thấy sự không đồng đều về hình ảnh thành công trong tương lai của Internet. Nhiều công ty lớn kỳ vọng rằng thông qua việc tạo ra một web site và đưa vào việc mua bán trực tuyến, họ sẽ tạo ra được một nguồn thu lớn. Giống như bất cứ một kênh kinh doanh nào khác, việc phát triển một dịch vụ thương mại điện tử thành công đòi hỏi một lượng thời gian, sức lực và sự sáng tạo đáng kể. Chúng ta sẽ thảo luận nhiều cách mà các công ty có thể tích hợp thương mại điện tử vào thực tiễn kinh doanh của mình và tạo ra các kênh thành công cho việc tiến hành kinh doanh.

Công nghệ kinh doanh Internet 1à một công nghệ mới và cũng là một sự cản trở mới. Các công nghệ quản lý các web site còn chưa hoàn thiện làm cho các nhà quản lý web mới gặp khó khăn trong việc tích hợp các dịch vụ. Kinh doanh trên Internet vẫn đang còn ở giai đoạn ban đầu. Các doanh nghiệp mới chỉ đang bắt đầu tìm hiểu sự hiện diện Internet sẽ giúp họ tiến hành kinh doanh như thế nào. Đa số các nhà phân tích coi thương mại điện tử như là một kênh kinh doanh mới xuất hiện và tăng trưởng. Theo CommerceNet, một tập đoàn phát triển thương mại trên Internet, ở Mỹ năm 1997 có khoảng 30 triệu người sử dụng web đã khảo hàng trực tuyến nhưng chỉ có 10 triệu người mua hàng trực tuyến. Năm 2000, họ dự đoán ở Mỹ sẽ có khoảng 90 triệu người khảo hàng trực tuyến và chỉ có 40 triệu người mua hàng trực tuyến.

Tại diễn đàn kinh tế thế giới Pricewaterhouse Coopers, 35% các công ty trên thế giới nói rằng họ không kỳ vọng tiến hành thương mại điện tử năm 1999 nhưng chỉ có 4% không kỳ vọng tiến hành thương mại điện tử năm 2004.

Để cực đại hoá những lợi ích của khảo hàng và mua hàng trực tuyến, cần phải tích hợp thương mại điện tử vào chiến lược bán hàng và marketing tổng thể và tích hợp chiến lược này với các hoạt động khai thác và các tổ chức dịch vụ thông tin. Tích hợp thương mại điện tử sẽ thay đổi tích cực cách thức tiến hành kinh doanh. Phòng hạch toán cần phải giám sát các giao dịch thương mại điện tử; bộ phận bán hàng sẽ phải hướng dẫn các khách hàng sử dụng web site của bạn; các hoạt động khai thác sẽ phải thay đổi để có thể tiến hành các giao dịch trực tuyến; và marketing sẽ phát triển các chương trình hoạt động tốt trên Internet. Tích hợp site thương mại điện tử vào phương hướng của bạn bao gồm việc đảm bảo thông tin sản phẩm trên web site được cập nhật kịp thời. Mọi văn bản có chứa số điện thoại của công ty cũng cần phải bao gồm cả địa chỉ web của công ty. Nó bao gồm cả các thẻ kinh doanh, đầu đề thư, quảng cáo, các bảng dữ liệu điện tử và các hoá đơn. Thương mại điện tử không phải 1à một chức năng marketing riêng biệt mà là một kênh phân phối cần được tích hợp vào cơ cấu của công ty.

(Sưu tầm trên internet)