Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.8 Loại bỏ trung gian là gì?

Loại bỏ trung gian là quá trình tiến gần hơn đến khách hàng bằng cách loại bỏ những khâu trung gian như thời gian, con người, kênh phân phối.

Sự thực: Trung gian hoá là quá trình tạo ra một khâu trung gian mới; nhà đấu giá trực tuyến eBay là một khâu trung gian.

Có thể loại bỏ sự trung gian của thời gian, con người và các kênh phân phối. Bằng cách cung cấp cho các khách hàng, đối tác và các nhân viên truy nhập trực tiếp đến thông tin, bạn có thể cung cấp cho họ sự kiểm soát đầy đủ trong việc yêu cầu và nhận thông tin.

Có thể loại bỏ sự trung gian của thời gian bằng cách tự động hoá một thủ  tục. Việc tự động hoá các quá trình và cung cấp cho mọi người các công cụ Internet để truy nhập đến các quá trình đó có thể tiết kiệm thời gian.

Nếu các thủ tục đặt hàng hiện tại của công ty bao gồm việc sử dụng một nhân viên để nhập đơn đặt hàng thì việc tự động hoá các thủ tục này có thể loại bỏ sự trung gian của con người.

Một nhà sản xuất chưa bao giờ bán hàng trực tiếp cho khách hàng có thể quyết định mở một site mua bán hàng trực tuyến. Site mua bán hàng trực tuyến này có thể cung cấp các dịch vụ bán hàng trực tiếp, loại bỏ sự trung gian của kênh phân phối.

Bằng cách cung cấp cho khách hàng, đối tác, truy nhập trực tiếp đến thông tin, người trung gian về thông tin bị loại bỏ. Trước kia, một khách hàng phải fax một đơn đặt hàng và sau đó đợi đại diện bán hàng gọi lại hẹn ngày tháng có hàng. Giờ đây khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp bằng cách sử dụng Extranet site. Khi khách hàng này đặt hàng, Extranet site sẽ hiển thị thời điểm có hàng đối với các mặt hàng khác nhau. Nếu khách hàng thấy rằng phải chờ đợi một mặt hàng quá lâu thì có thể thay thế một mặt hàng khác có thời gian chờ đợi ngắn hơn. Với truy nhập trực tiếp đến thông tin, khách hàng không phải chờ đợi đại diện bán hàng.

Một điều thú vị là trong một số trường hợp, Internet đã tạo ra sự trung gian hoá. Trung gian hoá là đối nghĩa của loại bỏ trung gian: Nó là sự bổ sung người trung gian để tạo điều kiện dễ đàng hơn cho kinh doanh. eBay, nhà đấu giá trực tuyến, là một ví dụ về trung gian hoá. eBay không có sản phẩm, kho hàng hay hàng lưu trữ. Những người có hàng muốn bán sẽ đăng ký với eBay. Những người muốn mua hàng sẽ đến eBay để xem có những mặt hàng gì đang chào bán. Nếu không có dịch vụ kiểu như ebay, những người mua và người bán rất khó gặp nhau. eBay bổ sung thêm trung gian cho quá trình mua bán hàng hoá.

(Sưu tầm trên internet)