Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.10 Những bất cập trên các phương tiện truyền thông hiện nay trên Internet?

Các phương tiện truyền thông đưa tin rất nhiều về những sự bất cập trong việc kinh doanh trên Internet.

Có thể nghe thấy những bất cập sau đây của việc kinh đoành trên Internet:
 
- Các tin tặc có thể truy nhập đến thông tin cá nhân của mình
- Thương mại hoạt động không hiệu quả trên Intemet.
- Các giao dịch không an toàn.

Kể từ khi Internet bùng nổ, có rất nhiều câu chuyện về những mong đợi không được thoả mãn của thương mại trên Internet, những rủi ro kinh doanh trên Internet và khả năng các tin tặc truy nhập đến thông tin cá nhân. Vì đa số các doanh nghiệp đều quan tâm đến cả những lợi ích cũng như thiệt hại mà thực tế và có thể của kinh doanh trên Intelnet nên chúng ta cần phải hiểu được những rủi ro thực tế có thể xảy ra trên Internet.

(Sưu tầm trên internet)