Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Dịch vụ của bạn có thích hợp với thương mại điện tử không?

Bán các dịch vụ trên Internet tương tự như bán các sản phẩm. Để bán các dịch vụ trên Internet, cần phải có khả năng giải thích một cách đầy đủ và rõ ràng dịch vụ của mình trực tuyến.

Các dịch vụ tốt nhất đối với thương. mại điện tử không đòi hỏi sự tương tác cá nhân giống như trong xây dựng, salon ô tô, chuyển hàng đến tận người nhận, và lắp đặt hệ thống báo động.

Nếu dịch vụ cần sự tương tác trực tiếp với khách hàng, bạn vẫn có thể có một site thương mại điện tử thành công bằng cách hạn chế site này đến một vùng địa lý.

Cần có một Lý do thuyết phục để mọi người mua dịch vụ của bạn trên Internet.

Cần tạo ra các văn bản sao cho có thể ghi lại tất cả những giao dịch.

Hai mặt hàng phổ biến và sinh lời nhất hiện đang được bán trên Internet và các dịch vụ: Vé máy bay và các dịch vụ tài chính như các cổ phiếu và trái phiếu. Doanh thu trực luyến lớn nhất cua Microsoft từ các hoạt động kinh doanh không dựa trên phần mềm là dịch vụ bán vé máy bay - Expedia - ở www.expedia.com. Các công ty mới như E-Trade và các công ty môi giới đã có cơ sở vững chắc như Charles Schwab, đang thay đổi tính chất của đầu tư riêng lẻ. Năm 1999, cứ 6 giao dịch cổ phiếu thì có một giao dịch được thực hiện trên Internet. Các công ty môi giới và các tổ chức tài chính bán hàng trên Internet đã tạo ra những web site rất tinh vi. Chúng đã tác động rất nhiều đến các thị trường chứng khoán quốc tế bằng cách tạo ra những giao dịch mua bán trong ngày (day trader). Chúng có tác động rất lớn đến chi phí giao dịch, đẩy giá giao dịch từ 100USD xuống còn 15USD/giao dịch. Bạn có muốn xem những site tài chính mới nhất? Hãy tham quan www.quicken.com để có một danh sách cập nhật do tờ Morningstar cung cấp về bất cứ công ty nào kinh doanh côngcộng. Sử dụng mua hàng trực tuyến có thể là một phương pháp hiệu quả và mạnh để truy nhập các khách hàng dịch vụ.

Nếu hiện tại có một công ty dịch vụ và muốn bán các dịch vụ trên Internet, bạn sẽ phải đảm bảo rằng dịch vụ có thể mở rộng và bán trực tuyến. Trong đa số các trường hợp, một site thương mại điện tử có bao gồm khảo hàng và mua hàng trực tuyến sẽ hoạt động tốt nhất nếu dịch vụ đó không yêu cầu sự tương tác trực tiếp của con người.

Hạn chế dịch từ web site của bạn

Một công ty lắp đặt các thiết bị báo động có thể giải thích các dịch vụ của mình, nhận đơn đặt hàng và phục vụ các khách hàng hiện tại. Tuy nhiên, công ty này sẽ gặp khó khăn trong việc lắp đặt các thiết bị báo động nằm ngoài khu vực địa lý của mình. Nếu một công ty dịch vụ cần có tương tác trực tiếp với khách hàng, công ty đó có thể tạo ra một site khảo hàng trực tuyến có khả năng giới hạn sự hỗ trợ dựa trên các cân nhắc về mặt địa lý. Cách đơn giản nhất để giới hạn truy nhập đến một site khảo hàng trực tuyến 1à yêu cầu khách hàng nhập mã vùng hay mã khu vực. Nếu mã vùng hay mã khu vực không nằm trong khu vực địa lý của công ty thì web site có thể đưa ra một thông điệp cám ơn khách hàng và thông báo cho khách hàng đó biết là công ty không cung cấp các dịch vụ đến khu vực của khách hàng. Peapod cung cấp dịch vụ chuyển giao hàng tạp hoá trong khu vực. Trước tiên, Peapod hỏi mã vùng của khách hàng. Nếu nhập mã vùng của New York, khách hàng sẽ được đưa đến màn hình giải thích rằng công ty không cung cấp dịch vụ trong vùng đó và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về chỗ ở của mình để tham khảo trong tương lai.

Những nguyên tắc mà chúng ta đã thảo luận đối với việc bán sản phẩm trên Internet cũng áp dụng cho việc bán các dịch vụ. Dịch vụ của bạn có phải 1à loại đặc biệt hay khó tìm thấy ở một số khu vực không? Nếu đúng như vậy, Internet có thể cung cấp một kênh phân phối rộng hơn. Khách hàng có cảm thấy tiện lợi hơn trong việc mua trực tuyến dịch vụ của bạn thay cho việc đi. đến cửa hàng không? Nếu đúng như vậy, một site thương mại điện tử sẽ rất hữu ích. Bạn có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn trên Internet so với trường hợp cung cấp trực tiếp không? Rất nhiều tổ chức tài chính thấy rằng họ có thể làm được điều đó. Ví dụ, các khách hàng dịch vụ tài chính có thể truy nhập đến các danh mục đầu tư của cá nhân trên một site của tổ chức tài chính và tham gia trò chơi trực tuyến với các kịch bản ''What if' (Điều gì xảy ra nếu?). Nếu bạn đầu tư 100.000USD vào một quỹ của một tổ chức tài chính nào đó và tổ chức tài chính đó có một web site tương tác, bạn có thể thấy điều gì sẽ xảy ra nếu đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình bằng cách chọn các quỹ khác. Thậm chí có thể xem tỷ lệ hoàn vốn dự tính so với mức độ rủi ro dự tính. Ngoài ra, có thể dự tính mình sẽ có bao nhiêu trong tài khoản lương hưu dựa trên mức độ rủi ro và lãi suất tiết kiệm của mình.

Mua bán chứng khoán trực tuyến đã trở thành một hình thức sử dụng Internet phổ biến. Các tổ chức tài chính bán các chứng khoán và trái phiếu trên Internet cung cấp cho khách hàng các dịch vụ theo dõi chứng khoán và trái phiếu với khả năng mua bán trực tuyến. Họ cho rằng bằng cách cung cấp cho các khách hàng của mình truy nhập đến các phần mềm mạnh về phân tích, dự báo và thông báo tình hình, họ sẽ cung cấp cho khách hàng những kinh nghiệm tích cực. Khi các khách hàng có thông tin, họ có thể truy nhập đến các công cụ để dự tính kết quả tương lai của những tài sản của mình theo các kịch bản khác nhau. Do đó, họ sẽ đễ có khả năng mua các

dịch vụ bổ sung hơn.

Khi bán các dịch vụ trên Internet, sẽ phải cung cấp cho các khách hàng của mình các tài liệu khẳng định rằng giao dịch được thực hiện vì khách hàng không kỳ vọng nhận được một sản phẩm hữu hình. Với vé máy bay, khách hàng có thể khẳng định nhận được đặt hàng bằng e-mail trước khi các vé máy bay được gửi cho họ. Nếu là một tổ chức tài chính và một khách hàng đặt hàng một dịch vụ tài chính, bạn có thể gửi cho khách hàng một e-mail khẳng định đơn đặt hàng. Nếu mọi người mua dịch vụ trên Internet, họ cảm thấy công ty mà từ đó họ định mua dịch vụ cung cấp một dịch vụ tốt và hợp pháp. Một công ty như Fidelity Investments hay Charles Schwab có danh tiếng và cách tổ chức dịch vụ để tăng cường bán hàng trực tuyến. Các công ty khu vực quy mô nhỏ có thể cộng tác tiếp thị các dịch vụ của mình với một tổ chức có danh tiếng hay nhận được những bài báo ca ngợi để khách hàng cảm thấy an toàn.

Sau đây là một số câu hỏi cơ bản cần trả lời đề xác định xem dịch vụ của mình có thích hợp với thương mại điện tử trực tuyến không. Câu trả lời ''Không'' không có nghĩa là dịch vụ không thích hợp với thương mại điện tử; nó chỉ nhấn mạnh cần tập trung vào điểm nào khi phát triển site của mình.

Bảng câu hỏi đối với các công ty bán dịch vụ trên Internet

Câu hỏi

Trả lời

Dịch vụ của bạn có phải là một hàng hoá mà mọi người dễ hiểu khi không nhìn thấy không?

Có - Cần phải đơn giản

Không - Cần tư liệu bổ sung để cung cấp cho các khách hàng tiềm năng thông tin về dịch vụ

Dịch vụ hay công ty có danh tiếng hay nhãn hiệu?

Có - Bạn có thể dụng danh tiếng của mình để cung cấp cho các khách hàng tiềm năng sự an toàn khi họ mua hàng hoá từ một công ty nổi tiếng.

Không – Cung cấp các chào hàng trả tiền sau và viện dẫn để làm cho các khách hàng cảm thấy dẽ chịu (ví dụ, cung cấp một danh sách những khách hàng nổi tiếng, cung cấp các bài báo tích cực nói về công ty, cung cấp chứng thực của khách hàng)

Có thể định dạng nhân khẩu những người mua dịch vụ của mình không?

Có - Định dạng nhân khẩu và nhu cầu khách hàng để tạo ra một site khảo hàng trực tuyến và quảng cáo dịch vụ bằng cách sử dụng các cửa ngách.

Không – Hãy tiến hành nghiên cứu thị trường nhiều hơn. Nếu đoạn thị trường rất lớn thì hãy xác định một đoạn ban đầu nhỏ hơn.

Bạn có khả năng tiếp cận được thị trường tiềm năng không? Có những người muốn mua sản phẩm nếu họ có thể truy nhập đến kênh phân phối không?

Có - Bạn đã có một kênh phân phối tốt. Có thể sử dụng thương mại điện tử để tăng cường kênh này và cung cấp bất kỳ dịch vụ gì để dễ truy nhập cho các khách hàng của mình.

Không – có thể mở rộng quy mô thị trường và các dịch vụ của mình bằng cách cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử.

Liệu mọi người có cảm thấy tiện lợi hơn khi mua hàng từ máy tính để bàn ở nhà hay ở cơ quan so với việc mua qua điện thoại, fax hay đến tận nơi mua hàng?

Có – Hãy xây dựng một site mua hàng trực tuyến.

Không - Bạn có thể sử dụng site của mình để cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Dịch vụ có bị giới hạn về mặt vật lý không (tức là có cần bố trí lao động để cài đặt/cung cấp dịch vụ của bạn)?

Có - Vẫn có thể xây dựng một site mua hàng trực tuyến; bạn sẽ phải hạn chế truy nhập đến dịch vụ của mình dựa trên mã khu vực hay mã vùng.

Không - Dịch vụ của bạn rất thích hợp với mua hàng trực tuyến.

Việc bán các dịch vụ của mình trực tuyến trên web site đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp có hợp pháp không?

Có - Dịch vụ rất thích hợp với mua hàng trực tuyến.

Không – Có thể sử dụng site để tham khảo hàng trực tuyến và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

(Sưu tầm trên internet)