Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

 • Năm 2009, tổng mức bán lẻ của Hà Nội dự kiến tăng 25%
 • Năm 2009: Ngành công thương phấn đấu tăng trưởng từ 19% trở lên
 • Thủ tục hải quan năm 2009: Cửa đã "rộng"
 • FDI năm 2009 vẫn triển vọng cho các dự án đầu tư trung và dài hạn
 • Năm 2009: Việt Nam có thể xuất khẩu 5 triệu tấn gạo
 • FDI năm 2009 vẫn triển vọng cho các dự án đầu tư trung và dài hạn
 • Năm 2009, hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam vẫn có khả năng tăng cao vào thị trường Canađa
 • Năm 2009: Doanh nghiệp quay về thị trường nội địa
 • Năm 2009, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến
 • Mục tiêu đón 4,5 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2009
 • Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2009
 • Thị trường 2009: Thời cơ và thách thức
 • Năm 2009: Mục tiêu xuất khẩu thủy sản giảm mạnh
 • Năm 2009, sẽ khởi công xây dựng 37 công trình giao thông quy mô lớn
 • 2009 - mừng hay lo?