Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009

Theo thông tin từ Website Chính phủ, ngày 9/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 457/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009.

Theo đó, kế hoạch rút vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ là 1,726 tỷ USD; kế hoạch trả nợ nước ngoài của Chính phủ là 930 triệu USD, tương đương 16.282 tỷ đồng (theo tỷ giá 1 USD = 16.500 VND).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của quốc gia năm 2009 là 4,7 tỷ USD, bao gồm:

- Vay thương mại nước ngoài của Chính phủ là 1,1 tỷ USD.

- Hạn mức vay bảo lãnh Chính phủ đối với vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng là 1,3 tỷ USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 3,5 tỷ USD.

- Hạn mức vay nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc khu vực công theo phương thức tự vay tự trả là 600 triệu USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 900 triệu USD.

- Dự báo mức vay nước ngoài của khu vực tư nhân là 1,7 tỷ USD, trong đó số giải ngân của các khoản vay mới trong năm 2009 khoảng 1 tỷ USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 3 tỷ USD.

( Theo vneconomy )

 • Phấn đấu đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD
 • Kinh tế năm 2009: Tiềm ẩn nhiều rủi ro
 • Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam năm 2009
 • Dự báo 3 kịch bản cho kinh tế Việt Nam 2009
 • Dự báo xuất khẩu của Việt Nam giảm 12% trong năm 2009
 • Diễn biến mới của suy thoái kinh tế toàn cầu - tác động đến Việt Nam
 • TP Hồ Chí Minh bàn phương án tăng trưởng xuất khẩu đạt 16,5%
 • Phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009
 • Dự báo xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2009
 • Những khó khăn của ngành gỗ xuất khẩu Việt Nam năm 2009
 • Dự báo sản lượng cao su thế giới trong năm 2009 và 2010
 • Dự báo, năm 2009 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Hoa Kỳ giảm mạnh
 • Năm 2009, dự kiến giảm thu khoảng trên 1.638 tỷ đồng từ thuế
 • Đến năm 2020, vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đóng góp 6,5-7% GDP cả nước
 • Năm 2009, ngành Dệt May phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD