Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Luật đất đai 2013 - Danh mục tham chiếu đầy đủ 14 chương và 212 điều

Luật đất đai 2013 - Luật 45/2013/QH13

Số hiệu: 45/2013/QH13
Ngày ban hành: 29/11/2013
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2014.

Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam bị bắt

Trước khi bị bắt, ông Phạm Công Danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam trong khi ông Phan Thành Mai là Tổng giám đốc.Cả hai đã bị miễn nhiệm chức vụ từ 28/7.