Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ này được thực hiện kể từ ngày 1/8/2007. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2010.

Các chức danh lãnh đạo được bảo lưu phụ cấp chức vụ gồm:

- Vụ trưởng, phó vụ trưởng và các chức danh tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương trong vụ (gồm cả tổ chức tương đương vụ) thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

- Vụ trưởng, phó vụ trưởng và các chức danh tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương trong vụ (gồm cả tổ chức tương đương vụ) thuộc tổng cục trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

- Giám đốc sở, phó giám đốc sở và các chức danh tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở (gồm cả tổ chức tương đương sở) thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

Đối với các chức danh lãnh đạo tương đương thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp lại tổ chức thì cấp có thẩm quyền quyết định vận dụng chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định này.

Các đối tượng trên được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới cho đến hết thời gian giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức theo nghị quyết của Quốc hội và nghị định của Chính phủ. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 6 tháng, thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 6 tháng.

(Theo Phương Mai // Chinhphu)

 • Bơ vơ 4,5 vạn người Việt: Mong Angola sớm ký hiệp định
 • “Gần một nửa số người thất nghiệp từ 15 đến 24 tuổi”
 • Lao động Việt Nam rẻ hay đắt?
 • Kế toán trưởng thất nghiệp hàng loạt
 • “Tìm cửa” sang Angola mưu sinh
 • Xuất khẩu lao động 2010: Tìm thị trường mới
 • Lao động dệt may: Thiếu cả chất và lượng
 • Xuất khẩu lao động: Tiếp tục thời của thị trường “vàng”?
 • Tăng quyền cho lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài
 • Cung - cầu lao động đang mất cân đối nghiêm trọng
 • Sang Nhật tu nghiệp có thể sẽ không phải nộp tiền bảo lãnh
 • Lao động Việt tại Đài Loan được giảm thuế thu nhập
 • Triển vọng xuất khẩu lao động năm 2010
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Từ 1-7: Lao động tu nghiệp tại Nhật được làm 120 loại việc
 • Có nên nhập khẩu lao động phổ thông?
 • Xu hướng việc làm năm 2010: Vẫn thiếu tính bền vững
 • Việt Nam đứng trước nguy cơ thiếu việc làm bền vững?
 • Năm 2010, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 12.500 lao động Việt Nam
 • Sử dụng nhân lực cao cấp nước ngoài: Có phải đáp án hay ?
 • Hơn 41.000 tỷ đồng cho dạy nghề từ nay đến năm 2020
 • 4,3 triệu việc làm do doanh nghiệp tư nhân tạo ra
 • Lao động tại doanh nghiệp tư nhân tăng hơn 20% mỗi năm
 • Thị trường lao động Canada: Cửa vào không dễ!
 • Năm 2010 sẽ đào tạo nghề cho gần 2 triệu lao động
 • 1,6 triệu việc làm mới trong năm 2010
 • Xuất khẩu lao động: Tiếp tục thời của thị trường “vàng”?
 • Cung - cầu lao động đang mất cân đối nghiêm trọng
 • Xuất khẩu lao động 2010: "Khai phá" thị trường nào?
 • Nhân sự Việt Nam: Vừa thiếu vừa yếu