Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thứ trưởng Trần Quốc Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ

Ngày 28.11.2008, Đoàn cán bộ Bộ KH&CN do Thứ trưởng thường trực Trần Quốc Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc về phía An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Kim Yên, đại diện các sở: KH&CN, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...

Phó Giám đốc Sở KH&CN An Giang Mai Thị Ánh Tuyết đã báo cáo với Đoàn về những đóng góp của KH&CN trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh thời gian qua. Theo đó, từ năm 2006 đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 12 quyết định về các chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, tăng cường hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Trong công tác nghiên cứu khoa học, từ 2006 đến 2008, tỉnh đã nghiệm thu 37 đề tài/dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, góp phần tích cực trong việc nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, để đưa nhanh những kết quả nghiên cứu vào sản xuất, thời gian qua, Sở KH&CN đã triển khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh. Từ 2005 đến 2008, Sở KH&CN đã hỗ trợ cho trên 30 cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các mô hình điểm về ứng dụng, đổi mới và phát triển công nghệ với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 1,2 tỷ đồng (chiếm khoảng 22% tổng kinh phí đầu tư cho ứng dụng, đổi mới công nghệ của các cơ sở, doanh nghiệp được hỗ trợ). Những mô hình này đã góp phần tạo thuận lợi để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra, Sở KH&CN cũng đã hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, môi trường trên địa bàn tỉnh trên 2,9 tỷ đồng (từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học) để tiếp nhận, triển khai các quy trình kỹ thuật mới; tổ chức trên 100 lớp tập huấn cho trên 1.000 lượt người về phương pháp kỹ thuật, quy trình canh tác, sản xuất bền vững... Để nâng cao tiềm lực KH&CN trên địa bàn, tỉnh cũng kiến nghị với Lãnh đạo Bộ KH&CN một số vấn đề: Cần sớm ban hành chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ nông dân áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất; hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực KH&CN; hỗ trợ tỉnh được tham gia các dự án nông thôn - miền núi; hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Thắng đánh giá cao những đóng góp của KH&CN trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua, cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh và sự hợp tác chặt chẽ của các sở/ngành trong hoạt động KH&CN. Thứ trưởng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển KH&CN; chia sẻ quan điểm với Lãnh đạo tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển KH&CN: Cần có sự liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và các tỉnh/thành phố trong vùng nói riêng, cả nước nói chung trong việc thúc đẩy hoạt động KH&CN; cần có kế hoạch xây dựng những nhiệm vụ KH&CN để giải quyết những vấn đề có tính chất liên vùng như vấn đề môi trường, công nghệ chế biến thuỷ hải sản, cây trồng, vật nuôi...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Phạm Kim Yên cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ trong việc phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh (nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản), đề nghị Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ/ngành liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên vùng (đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để giải quyết vấn đề môi trường, công nghệ sau thu hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ...).

Nhân dịp này, Bộ KH&CN đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN cho 33 cán bộ của tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN.

■ Ngày 29.11.2008, Đoàn cán bộ Bộ KH&CN do Thứ trưởng thường trực Trần Quốc Thắng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi làm việc có ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch và ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện Ban Tuyên giáo thành uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Trường Đại học Cần Thơ, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
 

 Được sự uỷ quyền của Lãnh đạo thành phố, ông Trần Ngọc Nguyên - Giám đốc Sở KH&CN đã báo cáo với Đoàn về tình hình KT-XH và KH&CN của thành phố giai đoạn 2004 - 2008, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2009-2010. Theo đó, trong giai đoạn 2004-2008, thành phố đã nghiệm thu 38 đề tài/dự án KH&CN, áp dụng vào sản xuất 32 đề tài/dự án; so với năm 2005, kinh phí đầu tư cho mỗi đề tài/dự án đã cao hơn (bình quân từ 300 triệu đồng năm 2005 lên 400 triệu đồng năm 2007, 2008). Các đề tài/dự án ngày càng bám sát yêu cầu thực tế, đi vào giải quyết những vấn đề bức xúc, trọng điểm phục vụ sản xuất và đời sống. Các đề tài về khoa học xã hội và nhân văn đã đóng góp những luận cứ khoa học quan trọng phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển KT-XH của địa phương. Các đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã được áp dụng vào sản xuất và đời sống, giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân. Các đề tài thuộc lĩnh vực y tế đã được nghiên cứu và ứng dụng kịp thời phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh. Các đề tài thuộc lĩnh vực công nghiệp là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị... Nhìn chung, hoạt động KH&CN của thành phố liên tục phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm đầu tư; quan hệ hợp tác trong lĩnh vực KH&CN giữa thành phố với các viện nghiên cứu, trường đại học và các tỉnh trong vùng ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất được tăng cường, tạo bước chuyển mạnh về năng suất, chất lượng và hiệu quả.

 Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với hoạt động KH&CN của vùng ĐBSCL nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng (tổ chức thành công Hội nghị giao ban vùng ĐBSCL lần thứ XX, Techmart CanTho 2008...). Ông cũng chia sẻ những thế mạnh của thành phố trong hoạt động KH&CN đối với các tỉnh trong vùng, đồng thời kiến nghị Bộ KH&CN tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ về các vấn đề: Xây dựng Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ vùng ĐBSCL và Trung tâm Thông tin - Tư liệu thành phố; hỗ trợ xây dựng Viện Công nghệ Sinh học tại thành phố; hỗ trợ dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm trọng điểm của thành phố; hỗ trợ tăng chi ngân sách sự nghiệp khoa học cho thành phố...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Thắng đánh giá cao những kết quả mà hoạt động KH&CN của thành phố đã đạt được, chia sẻ một số vấn đề trong công tác quản lý KH&CN. Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ KH&CN luôn quan tâm đẩy mạnh việc liên kết vùng trong phát triển KH&CN, Bộ luôn đặt hàng các đề tài/dự án có tính thực tiễn cao cho các nhà khoa học trong cả nước (trong đó có các nhà khoa học ở thành phố Cần Thơ), ủng hộ việc thành lập một viện nghiên cứu có tính chất liên vùng tại Cần Thơ. Thứ trưởng cũng đề nghị Lãnh đạo thành phố tiếp tục đầu tư (tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng...) cho hoạt động KH&CN và chỉ đạo sự tham gia ngày càng sâu rộng hơn của các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là các doanh nghiệp) trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 

 


(Theo Tạp chí Hoạt động Khoa Học)

 • Lật lại hồ sơ tên miền của 8 website nổi tiếng
 • 10 năm tụt hậu và giấc mơ công nghệ cao
 • Chính sách hỗ trợ đầu tư R&D của Hàn Quốc
 • Khác biệt giữa Obama và Romney về Chính sách KH&CN
 • Sự khác biệt giữa quỹ khoa học quốc gia Mỹ và Việt Nam
 • Hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ ở ĐBSCL
 • Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chương trình đổi mới công nghệ tại một số nước
 • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thịt chó?
 • Cuộc chiến khó tin giữa báo và cá sấu
 • Các nghành nghề tiềm ẩn nguy cơ ung thư thực quản cao nhất
 • Chuyện ăn ngủ của các nhà du hành vũ trụ
 • Bill Gates - đằng sau một ngai vàng (kỳ 1): Một người không giống nhiều người (*)
 • Bill Gates - đằng sau một ngai vàng (kỳ 2): Những bước đi đầu tiên
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Qua bộ gen, xác định nguy cơ bị hen khi trưởng thành
 • Những điều có thể nhiều người chưa biết về trái tim
 • Bước đột phá trong điều trị ung thư phổi
 • Rối loạn giấc ngủ dễ mắc ung thư tiền liệt tuyến
 • Cà chua và đậu nành ngừa ung thư tuyến tiền liệt
 • Phương pháp tốt nhất để tăng cường trí nhớ tuổi già
 • Các nhà khoa học đã có thể “đọc” được giấc mơ
 • Hạt quả óc chó giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường
 • Aspirin làm giảm nguy cơ ung thư vùng đầu và cổ
 • Anh: Vắcxin mới chống lở mồm long móng động vật
 • Điều trị chứng run tay không cần phẫu thuật não
 • Thực phẩm chức năng có thể giúp điều trị bệnh tự kỷ