Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng 5 tháng đầu năm giảm 26,4% so cùng kỳ

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng trong tháng 5/2009 đạt 6,4 triệu USD, giảm 31% so tháng 4 và giảm 50% so cùng kỳ 2008. Tính chung 5 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng đạt 67,5 triệu USD, giảm 26,4% so cùng kỳ.

Trong tháng 5 mặt hàng chậu bằng gốm có kim ngạch lớn nhất đạt 3 triệu USD, giảm 33,7% so tháng 4. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ có giá trị lớn nhất đạt 536.000 USD, tăng 3,5% so tháng 4. Đáng chú ý là mặc dù kim ngạch xuất khẩu chậu gốm trong tháng 5 giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào một số thị trường lại tăng mạnh so tháng 4, cụ thể: thị trường Australia đạt 322.000 USD, tăng 53% so tháng 4. Thị trường Thuỵ sĩ đạt 101.000USD, tăng 6 lần so tháng 4. Thị trường Nga đạt 126.000 USD, tăng 32% so tháng 4.

Tiếp đến là mặt hàng đồ gia dụng bằng gốm có kim ngạch đạt 748.000USD, tăng 20% so tháng 4. Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu mặt hàng đồ gia dụng bằng gốm của Việt Nam tháng 5, thì thị trường Đài Loan có kim ngạch lớn nhất đạt 221.000 USD, tăng 2,3 lần so tháng 4. Tiếp đến là thị trường Nhật Bản với kim ngạch đạt 151.000 USD, tăng 108% so tháng 4. Thị trường Đức đạt 110.000 USD, giảm 14% so tháng 4. Thị trường Mỹ đạt 99.000 USD, tăng 23% so tháng 4.

Mặt hàng đồ trang trí bằng gốm có kim ngạch đạt 591.000 USD, tăng 4% so tháng 4. Đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu sang Pháp đạt giá trị lớn nhất 482.000 USD, tăng 96% so tháng 4. Tiếp đến là Hồng Kông đạt 13.000 USD, trong khi tháng trước không có lô hàng đồ trang trí bằng gốm nào xuất khẩu vào thị trường này.

Mặt hàng bình gốm có kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 558.000USD, giảm 57% so tháng 4. Trong đó thị trường Mỹ có kim ngạch lớn nhất 155.000USD, giảm 42% so tháng 4. Tiếp đến là thị trường Đức đạt 65.000USD, giảm 39% so tháng 4. Bên cạnh đó có những thị trường có kim ngạch tăng so tháng 4 là: thị trường Italia đạt 42.000USD, tăng 2,3 lần so tháng 4; thị trường Bỉ đạt 42.000 USD, tăng 69% so tháng 4.

Mặt hàng thú, tượng bằng gốm có kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 439.000 USD, tăng 2,8 lần so tháng 4. Trong đó xuất sang Pháp đạt kim ngạch lớn nhất 390.000 USD, tăng 14,8 lần so tháng 4.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng tháng 5: thị trường Pháp có kim ngạch lớn nhất 998.000 USD, tăng 40% so tháng 4. Đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu vào Pháp tăng mạnh chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu đồ trang trí bằng gốm và mặt hàng thú tượng bằng gốm tăng mạnh so tháng 4, cụ thể: mặt hàng đồ trang trí bằng có kim ngạch lớn nhất đạt 482.000 USD, tăng 96% so tháng trước. Mặt hàng thú, tượng bằng gốm có kim ngạch xuất khẩu đạt 390.000 USD, tăng 14,8 lần so tháng trước. Bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so tháng 4, như mặt hàng chậu gốm có kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 59.000 USD, giảm 74% so tháng 4.

Tiếp đến là thị trường Mỹ với kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 965.000 USD, giảm 15% so tháng trước. Trong đó, mặt hàng chậu gốm có kim ngạch lớn nhất 536.000 USD, tăng 3,5% so tháng 4. Tiếp đến là mặt hàng bình gốm có kim ngạch đạt 155.000 USD, giảm 42% so tháng 4. Đồ gia dụng bằng gốm có kim ngạch đạt 99.000 USD, tăng 23% so tháng 4. Mặc dù trong tháng 5 kim ngạch xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ giảm so tháng 4, nhưng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào một số thị trường lại tăng; cụ thể: thị trường Đài Loan đạt 312.000 USD, tăng 56% so với tháng 4. Thị trường Australia có kim ngạch đạt 404.000 USD, tăng 30% so tháng 4; thị trường Chilê đạt 89.000 USD, tăng 15 lần so tháng 4…      
 
(Vinanet)

 • Thị trường nội thất trong nước: Có kịp nắm lấy cơ hội?
 • Hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu sản xuất cầm chừng
 • Nghĩ khác về gốm
 • Quê hương trong đá
 • Giải pháp phát triển ngành mây, tre Việt Nam
 • Ngành mây tre xuất khẩu: Tìm hướng phát triển trong khó khăn
 • Ngành mây tre xuất khẩu: Tìm hướng phát triển trong khó khăn
 • Xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng tăng 25%
 • Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng 23,3% so với kế hoạch năm 2009
 • Cơ hội kết nối cho ngành thủ công mỹ nghệ
 • Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tre đan Việt Nam giảm
 • Phát triển thị trường quốc tế đối với mặt hàng quà tặng và trang trí nội thất (1)
 • Phát triển thị trường quốc tế đối với mặt hàng quà tặng và trang trí nội thất (2) 1. Bạn đã sẵn sàng xuất khẩu chưa?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Phân tích ngành than và điện năm 2010
 • Xuất khẩu Dệt May năm 2010 : Mục tiêu 10,5 tỷ USD
 • Năm 2010, xuất khẩu gỗ đạt 3 tỷ USD?
 • Phấn đấu đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD
 • Bàn về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020
 • "Đường đi" của giá vật liệu xây dựng sẽ ra sao?
 • Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ: Cơ hội đã đến
 • Phát triển công nghiệp ô tô của Việt Nam: Bài học đắt giá
 • Giải pháp hợp lý để phát triển khu kinh tế miền trung
 • Ngành gốm sứ: Công nghiệp phát triển, thủ công lu mờ
 • Còn chỗ cho đầu tư bia, nước giải khát
 • Top 15 hãng tàu container