Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và thương mại trong thời gian tới

Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại Quý I/2010, Bộ Công Thương đã đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới như sau:

+Sản xuất công nghiệp

Các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục triển khai một cách quyết liệt hơn các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, được cụ thể hoá tại Chương trình hành động của Bộ Công Thương, ban hành kèm theo Quyết định số 0819/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2010, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tích cực phối hợp với Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản và các nhà sản xuất điện khác nhằm huy động tối đa công suất các nhà máy điện để đáp ứng tối đa cho nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô.

- Tiếp tục thực hiện gói kích cầu thị trường nội địa và việc hỗ trợ lãi suất vay để tiêu thụ máy móc, thiết bị, vật tư theo Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2213/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 497/QĐ-TTg.

- Các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động cải tiến công nghệ, tăng cường quản lý, nghiên cứu sử dụng nguyên liệu (đối với hoạt động sản xuất) và các máy móc thiết bị (đối với các dự án đầu tư) đã sản xuất được trong nước để giảm chi phí, hạ giá thành và tăng hiệu quả đầu tư kinh doanh, góp phần giảm nhập siêu.

- Ngành da giày, dệt may, nhựa cần tập trung xây dựng các trung tâm cung ứng nguyên - phụ liệu cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

+xuất nhập khẩu

- Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương và các Sở Công Thương tiếp tục làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty và các Hiệp hội ngành hàng lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rà soát khả năng về mặt hàng, thị trường xuất khẩu, xác định cụ thể mục tiêu và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cho sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, trên cơ sở đó xây dựng thị trường hoặc nhóm thị trường trọng điểm để tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2010. Đồng thời thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, tập trung vào những mặt hàng trong nước đã sản xuất được, những mặt hàng có biểu hiện nhập khẩu dư thừa so với nhu cầu hoặc đầu cơ chờ giá.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu để tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại một số địa phương để phổ biến nội dung các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia ký kết, làm rõ các lợi thế cắt giảm thuế quan qua từng năm đối với từng nhóm hàng mà Việt Nam có thể thụ hưởng, qua đó đẩy mạnh thâm nhập vào thị trường các nước có tham gia FTA với Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu.

- Tổ chức làm việc với từng Hiệp hội ngành hàng về khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ của mỗi ngành hàng, để có những biện pháp hỗ trợ kỹ thuật , giúp tháo gỡ khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chí xuất xứ cụ thể và tư vấn các tiêu chí xuất xứ phù hợp đối với từng ngành hàng, nâng cao tỷ lệ sử dụng các C/O ưu đãi (mẫu D, mẫu E, mẫu AK, mẫu AJ, AANZ), tận dụng tốt các FTA đã ký kết.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu; rà soát các chính sách về đầu tư và đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung các chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để tăng số lượng và chất lượng hàng xuất khẩu; đẩy nhanh các dự án sản xuất thay thế hàng nhập khẩu.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản của một số ngành hàng có lượng hàng hóa lớn như gạo, thủy sản, cà phê và một số nông sản khác nhằm duy trì phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân và ổn định giá hàng hóa. Xây dựng và cải tiến các phương án thu mua tồn trữ một số mặt hàng nông sản xuất khẩu (gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu...) để giữ giá, tránh thiệt hại cho người nông dân và doanh nghiệp.

- Thương vụ Việt Nam tại các nước chủ động nắm bắt tình hình thị trường, các chính sách của nước nhập khẩu liên quan và tác động đến xuất khẩu của Việt Nam để phổ biến và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu; xây dựng giải pháp xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu tại một số thị trường trọng điểm. Tăng cường công tác XTTM tìm đầu ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu và xúc tiến kích cầu tiêu thụ nội địa.

- Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin thị trường trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài www.ttnn.com.vn, Cổng thông tin xuất khẩu www.vnex.com.vn và Cổng thương mại điện tử quốc gia www.ecvn.com, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, thị trường xuất khẩu.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính, tiền tệ.

+thương mại nội địa

Để thực hiện mục tiêu khống chế mức tăng giá năm 2010 không quá 7%, trong thời gian tới, nhiệm vụ điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường giá cả sẽ còn nặng nề và phức tạp. Vì vậy, cần triển khai thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát.

- Tiếp tục phát triển mạng lưới phân phối, mở rộng hệ thống bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; đẩy nhanh xây dựng quy hoạch phát triển một số hàng hóa thiết yếu đối với sản xuất và đời sống xã hội giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2025 theo hướng gắn qui hoạch sản xuất với qui hoạch hệ thống phân phối.

- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường và quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực hiện nghiêm Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là về biện pháp chống các hành vi lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý tại các chợ và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

- Tiếp tục triển khai chương trình xúc tiến thương mại nội địa, trọng tâm là việc tổ chức các đợt bán hàng Việt về nông thôn và các khu công nghiệp để góp phần bình ổn thị trường.

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Cung cấp đủ vốn vay cho thu mua và sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch.

(Vietrade)

 • Soi Top 10 hàng xuất khẩu tỷ USD có hàm lượng FDI cao nhất
 • Hàng Thái bám rễ thị trường Việt
 • Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1 tỷ USD năm nay
 • EU trả lại lô hàng chè Việt Nam: Doanh nghiệp ngao ngán!
 • Thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu VN sang Thụy Sĩ
 • Còn nhiều "dư địa" để giảm nhập siêu
 • Các DN Việt Nam và cơ hội kinh doanh với thị trường Trung Quốc Vẫn chỉ là tiềm năng?
 • Việt Nam cảm nhận mặt trái của thương mại tự do
 • Nghịch lý dễ hiểu
 • Trái cây Việt Nam - Tiềm năng lớn, xuất khẩu nhỏ
 • Nhận diện những bất cập sau ba năm bước vào đấu trường WTO
 • Hạn chế nhập khẩu iPhone 3G
 • Trung tâm thương mại: "chợ hiện đại" cho tiểu thương?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 • Siêu thị điện máy, cuộc chiến sống còn trên đất quê
 • Soi Top 10 hàng xuất khẩu tỷ USD có hàm lượng FDI cao nhất
 • Hàng lậu Trung Quốc tràn ngập chợ Đồng Xuân
 • CPI tháng 7 tại Tp.HCM giảm tốc mạnh
 • Hàng giả: “Căn bệnh” đau đầu kinh niên của cả thế giới
 • Sắm tết Giáp Ngọ, thương hiệu thời trang Việt lên ngôi
 • Giá gạo Việt Nam tăng, gạo Thái giảm mạnh
 • Hàng xuất khẩu gánh thêm nhiều chi phí
 • Hàng Thái bám rễ thị trường Việt
 • Trung Quốc làm giá cá toàn cầu cao chưa từng thấy

 • Giành giật thị trường bán lẻ Việt Nam: Sức ép cạnh tranh nóng lên từng ngày
 • Thị trường thực phẩm chức năng: bị "thổi" giá - người tiêu dùng lãnh đủ
 • Xuất nhập khẩu: xuất ảo, nhập thật - khó kiềm chế nhập siêu
 • Doanh nhân cần biết: Nét đặc trưng văn hóa kinh doanh Nhật Bản
 • Cán cân thương mại quý 1: Xuất khẩu thụt lùi - Nhập siêu tăng tốc
 • Việt Nam: Dự báo nhập khẩu năm 2010
 • ACFTA: Nỗi lo mất thị phần và nhập siêu từ Trung Quốc sẽ tăng mạnh?
 • Năm 2009: nhập siêu ở mức 12,246 tỷ USD
 • Ôtô nhập khẩu năm 2009 và dự báo năm 2010
 • Doanh nghiệp cần biết khi gia nhập WTO
 • Hàng Việt Nam xuất khẩu: Làm gì để nâng cao giá trị gia tăng ?
 • Bàn về chiến lược kinh doanh xuất khẩu gạo