Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Xentimét

Một xen-ti-mét (viết tắt là cm) là một khoảng cách bằng 1/100 mét.

Milimét

Một milimét (viết tắt là mm) là một khoảng cách bằng 1/1000 mét.

Micrômét

Một micrômét (viết tắt là µm) là một khoảng cách bằng một phần triệu mét.

Nanômét

Một micrômét (viết tắt là µm) là một khoảng cách bằng một phần triệu mét.

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế (SI).

Femtômét

Trong hệ đo lường quốc tế, femtômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa dưới đây.

Đơn vị thiên văn

Đơn vị thiên văn là một đơn vị độ dài qui ước được dùng trong thiên văn học để đo các khoảng cách trong không gian. Độ dài của đơn vị này là khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời, nghĩa là khoảng 150 triệu km (chính thức là 149.597.870,691 km).

Năm ánh sáng

Năm ánh sáng (tiếng Anh: light-year; viết tắt: ly) là đơn vị đo khoảng cách được dùng chủ yếu trong thiên văn học, có giá trị bằng quãng đường mà ánh sáng vượt qua được trong chân không sau thời gian một năm Julius, ứng với 31.557.600 s.

Phút ánh sáng

Phút ánh sáng (tiếng Anh: light minute) là đơn vị dùng trong thiên văn học và cách ngành liên quan, diễn tả khoảng cách không gian mà quang tử di chuyển được trong một phút trong chân không, tương ứng với 17.987.547.480 m.

Giây ánh sáng

Giây ánh sáng (tiếng Anh: light second) là đơn vị dùng trong thiên văn học và cách ngành liên quan, diễn tả khoảng cách không gian mà quang tử di chuyển được trong một giây trong chân không, tương ứng với 299.792.458 m.

Parsec

Parsec (viết tắt pc) là đơn vị dài dùng trong thiên văn học, là thị sai của một giây cung.

Nhà khoa học Ấn Độ đứng đầu Hội du hành vũ trụ

Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ngày 12/10 cho biết ông Madhavan Nair, nhà khoa học vũ trụ hàng đầu nước này, đã được bầu làm Chủ tịch Hội du hành vũ trụ quốc tế (IAA) tại hội nghị của tổ chức này diễn ra ngày 11/10 tại thành phố Daejeon của Hàn Quốc.