Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc

Cổ đông có quyền yêu cầu khiếu kiện nếu HĐQT không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Thanh
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong 6 tháng có quyền yêu cầu khiếu nại, khởi kiện truy cứu trách nhiệm đối với thành viên HĐQT, giám đốc/tổng giám đốc.
 
Đây là một trong những nội dung mới nhất của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, các trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm soát khiếu kiện, khiếu nại gồm:

Thành viên HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời quyết định của HĐTV, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Thành viên HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) đã sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thành viên HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) đã lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Chủ tịch HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) đã lưu giữ con dấu của công ty ngoài trụ sở chính, không sử dụng con dấu phục vụ hoạt động kinh doanh kinh doanh của công ty, hoặc sử dụng con dấu để tư lợi, phục vụ lợi ích của cá nhân hoặc của người khác.

Trình tự, thủ tục và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc pháp luật về tố tụng dân sự.

Cũng trong dự thảo Nghị định này, quy định các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng được bổ sung gồm bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát; thảo luận và thông qua chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty; thảo luận và thông qua báo cáo tài chính hàng năm; thảo luận và quyết định phương án, hình thức tổ chức lại công ty hoặc giải thể công ty (trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác).

(Theo Khánh An // Báo đầu tư)

 • Thịt bẩn đi đâu, thú y không biết ?!
 • Phát hiện taxi chở lậu 2 con hổ đông lạnh
 • Lại xuất hiện một số đối tượng người nước ngoài lừa đảo
 • Kiến nghị tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm về khí thải
 • “Bẫy” khách hàng ?!
 • SongHong Land: nhọc nhằn đòi vốn góp
 • Hàng lậu, hàng giả gia tăng
 • Không được cắt giảm quá 15% lương
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
 • Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
 • Nấm linh chi: Thật giả khó lường
 • Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
 • Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
 • Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
 • Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
 • Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%