Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Năm 2020 sẽ có 15 đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực

Chủ tịch Quốc hội mới đây đã phê chuẩn Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2020.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2015 thành lập thêm 2 KTNN chuyên ngành (nâng tổng số KTNN chuyên ngành lên thành 9 đơn vị) để đủ năng lực kiểm toán các bộ, cơ quan trung ương; thành lập thêm 4 KTNN khu vực (nâng tổng số các KTNN khu vực của KTNN lên 13 đơn vị): 1 đơn vị kiểm toán các tỉnh thuộc khu vực Cao-Bắc-Lạng, 1 đơn vị kiểm toán các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, 1 đơn vị kiểm toán các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, 1 đơn vị kiểm toán các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau khi thành lập đủ 15 KTNN khu vực sẽ thực hiện kiểm toán thường xuyên hàng năm hầu hết báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách quận, huyện; phấn đấu kiểm toán khoảng 30 đến 40% báo cáo quyết toán ngân sách xã, phường.

(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)

Bài thuộc chuyên đề: Việt Nam: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

 • Chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Mừng, lo từ “một phần ba”
 • Xem lại quyền hạn của Hiệp hội Lương thực Việt Nam
 • Giải tỏa nỗi lo thiếu điện ngay trong tháng Năm!
 • Cảnh báo làn sóng đầu tư thủy điện vừa và nhỏ
 • Sẽ lập Quỹ bảo trì đường bộ
 • Dự án Luật Tố tụng hành chính: Đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết khiếu kiện hành chính
 • Luật Cán bộ, Công chức: Đổi mới chế độ công vụ
 • Cơ chế phát huy sức mạnh của hơn 20 nghìn cán bộ y tế cả nước
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
 • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
 • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
 • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
 • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
 • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
 • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
 • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
 • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
 • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
 • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
 • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi