Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Tôn Tử và " Tôn Tử Binh Pháp"

Tôn Tử là một thiên tài quân sự lỗi lạc người Trung Hoa thời Xuân Thu (thế kỷ 6 TCN). Cuốn “Tôn Tử Binh Pháp” do ông viết là một tuyệt tác kinh điển về nghệ thuật chiến tranh.


Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, “Binh pháp Tôn Tử” đã được các nhà kinh doanh, nhà quản lý thường xuyên nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh, quản lý hiện đại.


Để tiện hơn trong việc phục vụ tham khảo, khai thác và nghiên cứu “Tôn Tử Binh Pháp”, chúng tôi xin đăng bản dịch Tiếng Việt "Binh pháp Tôn Tử" cùng với một số tài liệu liên quan được sao từ bản tiếng Việt trên mạng vnthuquan tại đây."Biết mình biết người trăm trận trăm thắng"

Bài thuộc chuyên đề: Tôn Tử binh pháp

 • Những ý tưởng kinh doanh khôi hài ở châu Á
 • Có “cửa” nào cho Tràng Tiền Plaza?
 • Sẵn sàng khởi nghiệp và sẵn sàng thất bại
 • Tan ý định khởi nghiệp vì khủng hoảng
 • Bí quyết thành công của tỷ phú đứng sau thương hiệu Zara
 • Tôn Tử Binh Pháp- Thiên Thứ nhất: Kế Sách
 • Tôn Tử Binh Pháp - Thiên Thứ hai: Tác chiến
 • Binh Pháp Tôn Tử - Thiên thứ 3: Mưu công
 • Binh Pháp Tôn Tử - Thiên thứ tư: Hình
 • Binh pháp Tôn Tử - Thiên thứ 5: Thế
 • Binh pháp Tôn Tử - Thiên thứ 6: Hư thực
 • Binh pháp Tôn Tử - Thiên thứ 7: Quân tranh
 • Binh pháp Tôn Tử - Thiên thứ 8: Cửu biến
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com