Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN của người nước ngoài

Người nước ngoài sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã nộp theo chế độ bắt buộc ở nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Một số bạn đọc hỏi về các khoản được trừ khi tính thuế TNCN của người nước ngoài tại Việt Nam được Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Các khoản bảo hiểm không chịu thuế thu nhập

Theo hướng dẫn tại khoản 4.10 mục 4 phần I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao thì:

Các khoản thu nhập không chịu thuế bao gồm: Tiền nộp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động. Đối với người nước ngoài đã nộp khoản tiền theo chế độ bắt buộc ở nước ngoài có tính chất như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam thì phải xuất trình chứng từ chứng minh”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người nước ngoài đã nộp theo chế độ bắt buộc ở nước ngoài có tính chất như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam có chứng từ chứng minh thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài

Theo hướng dẫn tại khoản 4.2.2.2 mục 4 phần III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính nêu trên thì:

Người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam: kê khai tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam trong năm tính thuế để tính thu nhập bình quân tháng và quyết toán số thuế phải nộp…

Trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế có thu nhập tại nước ngoài và đã nộp thuế tại nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp theo biểu thuế ở Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế có khoản thu nhập chịu thuế ở nước ngoài thì số thuế được trừ đối với khoản thu nhập này không vượt quá số thuế phải nộp theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Cá nhân phải kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập tại nước ngoài (không có số thuế giả định) và chỉ được trừ khi có chứng từ nộp thuế được cơ quan thuế nước ngoài xác nhận.

(Theo Tin Chính phủ)

 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
 • Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
 • Nấm linh chi: Thật giả khó lường
 • Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
 • Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
 • Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
 • Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
 • Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%