Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

20. Tối ưu hoá các chi phí kinh doanh:

20. Tối ưu hoá các chi phí kinh doanh:


Mặc dù mã số thuế (tax code) là khái niệm rất phức tạp, song các chủ doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng nó và khai thác những lợi ích của nó. Dưới đây là ba vấn đề quan trọng đối với các chi phí kinh doanh mà bạn cần quan tâm:


Tiết kiệm chi phí - save money- Hài hoà tối đa các khoản chi phí thông thường và chi phí kinh doanh trong phần doanh thu chịu thuế. Đó là tất cả các khoản chi phí đòi hỏi phải có để vận hành bộ máy kinh doanh, gồm có: kế toán kiểm toán, pháp lý, dịch vụ ngân hàng, chi phí văn phòng, phương tiện đi lại, máy móc thiết bị, du lịch, giải trí, về hưu, lương nhân viên, phúc lợi lao động, tiếp thị, bảo hiểm và thuế thu nhập. Những khoản tiền này đều sẽ được đưa vào chi phí khấu trừ tiền thuế phải nộp.

- Bạn phải chỉ định rõ và tách biệt giữa chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và chi phí cá nhân. Phần chi phí phục vụ cho mục đích cá nhân sẽ không được khấu trừ, trong khi phần chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được khấu trừ trong doanh thu chịu thuế.

- Tránh những rắc rối với cơ quan thuế. Khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, bạn sẽ lập tức bị các cơ quan thuế xem là có xu hướng trốn thuế nhằm tối đa hoá lợi nhuận (?!). Do vậy, các cơ quan này luôn quản lý rất chặt các hoạt động liên quan đến thuế tại công ty bạn. Nếu bạn không báo cáo lợi nhuận và doanh thu định kỳ, bạn có thể bị các cơ quan thuế buộc phải giải trình rất nhiều điều, và đương nhiên khi đó mọi thứ sẽ rắc rối hơn nhiều. Cách tốt nhất là bạn nên tuân thủ những nghĩa vụ liên quan đến thuế mà pháp luật đã đặt ra cho bạn.

 100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT Tác giả: Minh Anh

Bài thuộc chuyên đề: 100 điều doanh nhân trẻ cần biết

  • Học 3 tháng, lương khởi điểm 4 triệu
  • Điểm tựa trong bão: Người cố vấn
  • Cần mục tiêu rõ ràng khi kinh doanh
  • Khởi nghiệp và duy trì - Câu hỏi cho mọi doanh nhân
  • Năm câu hỏi "tại sao" để bắt đầu doanh nghiệp
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com