Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cổ đông sáng lập không thanh toán đủ cổ phần đăng ký mua: xử lý như thế nào?

"Chúng tôi phải xử lý như thế nào trong trường hợp cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua?" Trần Duy Ly, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Trả lời:

Trường hợp cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó được xử lý theo một trong các cách sau:

(a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty;

(b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

(c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó (Khoản 3, Điều 84 Luật Doanh nghiệp). Trong trường hợp này, người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập, cổ đông không góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty; cổ đông góp thiếu cổ phần sẽ bị điều chỉnh lại tỉ lệ sở hữu cổ phần tại công ty tương ứng.

Công ty tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Lưu ý: Trước khi xử lý, công ty phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định xử lý số cổ phần chưa thanh toán đủ của các cổ đông. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ra quyết định về việc xử lý số cổ phần chưa thanh toán đủ, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

  • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
  • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
  • Đúng nhưng chưa đủ!
  • Chứng khoán đa cấp
  • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com