Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng
  • Các nhà bán lẻ: Tiết kiệm mà vẫn có lợi nhuận
  • Starbucks ứng dụng công nghệ để chăm sóc khách hàng
  • Quảng cáo tiềm thức: Những âm thanh khó cưỡng
  • Những quảng cáo truyền hình hay nhất thập kỷ
  • Quảng cáo số vỡ mộng, vì đâu?
  • Nghiên cứu tâm lý để hiểu rõ khách hàng
  • Những mô hình mới nổi trong khủng hoảng kinh tế
  • Marketing xanh ngày càng nở rộ
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com