Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

18. Bảy yếu tố giảm tiền thuế phải nộp:

18. Bảy yếu tố giảm tiền thuế phải nộp: Dưới đây là 7 yếu tố bạn nên quan tâm, khi bạn muốn gia tăng các khoản khấu trừ thuế cho công ty bạn.

- Nhà ở của bạn: Trên cương vị một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn có đủ tư cách để đón nhận các khoản tiền khấu trừ thuế, nếu đưa ngôi nhà mình vào hoạt động kinh doanh.

- Xe hơi của bạn: Nếu bạn sử dụng xe hơi của cá nhân bạn cho các hoạt động kinh doanh, bạn có thể cắt giảm tiền thuế nhờ những chi phí vận hành và bão dưỡng xe. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đưa vào báo cáo thuế các chi phí nào liên quan đến hoạt động kinh doanh mà thôi.

Thuế doanh nghiệp - Tax - giảm thuế- Máy móc thiết bị: Bạn có thể chuyển các tài sản cá nhân thành tài sản công ty bằng việc sử dụng chúng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh. Bạn cũng có thể làm như vậy khi đưa chúng vào hoạt động kinh doanh như sự trao đổi cho một khoản tiền vay hoặc vốn đóng góp. Như vậy, bạn sẽ được phép kê khai các tài sản đó vào chi phí kinh doanh để khấu trừ thuế.

- Hoạt động du lịch và giải trí: Các chi phí du lịch cũng có thể được đưa vào chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh. Nếu bạn đi du lịch, thì các chi phí cho hoạt động này sẽ được khấu trừ vào thuế, trong trường hợp nó thoả mãn 2 điều kiện sau: (1) hoạt động kinh doanh yêu cầu bạn phải đi khỏi trụ sở chính công ty trong một thời gian dài và (2) bạn cần ngủ và nghỉ ngơi để đáp ứng các yêu cầu công việc kinh doanh trong khi đi xa nhà.

- Kế hoạch về hưu của bạn: Bạn hoàn toàn có đủ tư cách để tham gia vào một kế hoạch nghỉ hưu nào đó có sẵn dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh. Và các chi phí cho kế hoạch nghỉ hưu này do công ty chi trả, nên nó cũng có thể được đưa vào các chi phí khấu trừ thuế.

- Gia đình bạn: Với tư cách là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn có quyền tuyển dụng vợ chồng, con cái hay thậm chỉ là cả cha mẹ như là một cách thức hiệu quả nhằm giảm thiểu các khoản thuế thu nhập phải nộp.

- Bản thân bạn: Bạn có thể tận dụng những lợi ích của các quy định pháp luật liên quan đến miễn giảm thuế cho chủ doanh nghiệp. Điều này cho phép bạn và gia đình tận hưởng những ích lợi được công ty của bạn chi trả, trong khi tất cả những điều đó vẫn được khấu trừ thuế.

 100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT Tác giả: Minh Anh

Bài thuộc chuyên đề: 100 điều doanh nhân trẻ cần biết

  • Học 3 tháng, lương khởi điểm 4 triệu
  • Điểm tựa trong bão: Người cố vấn
  • Cần mục tiêu rõ ràng khi kinh doanh
  • Khởi nghiệp và duy trì - Câu hỏi cho mọi doanh nhân
  • Năm câu hỏi "tại sao" để bắt đầu doanh nghiệp
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com