Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

99. Xây dựng những mục tiêu có ý nghĩa và xứng đáng để hoàn thành

99. Xây dựng những mục tiêu có ý nghĩa và xứng đáng để hoàn thành:


business targets - Mục tiêu kinh doanhKhi tìm kiếm những mục tiêu mới, hãy đảm bảo rằng chúng có đủ các đặc điểm sau:

-         Cụ thể. Cơ hội đạt được mục tiêu của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều, nếu bạn có một mục tiêu cụ thể. “Tăng vốn” không phải là một mục tiêu cụ thể, mà “tăng vốn lên 10.000 USD trước ngày 1 tháng 7” mới là mục tiêu cụ thể.

-         Lạc quan. Các mục tiêu nên thể hiện tính tích cực và nâng đỡ. “Có khả năng thanh toán hoá đơn” không phải là một mục tiêu tạo nên sự hứng thú. “Vươn tới sự an ninh tài chính” mới là nội dung của một mục tiêu lạc quan.

-         Thực tế. Nếu bạn đặt ra mục tiêu doanh thu 100.000 USD/tháng, trong khi bạn vẫn chưa thể đạt được con số đó trong cả năm, thì mục tiêu này xem ra phi thực tế. Hãy bắt đầu bằng những bước đi nhỏ, chẳng hạn như tăng thu nhập hàng tháng của bạn lên 25%. Sau khi mục tiêu đầu tiên của bạn được hoàn thành, bạn mới nên nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn.

-         Ngắn hạn và dài hạn. Các mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu phải đạt được trong thời gian một vài tuần đến một năm. Các mục tiêu dài hạn là mục tiêu phải đạt được trong vòng 5, 10, hay thậm chí là 20 năm. Về cơ bản, các mục tiêu dài hạn có thể quan trọng và to lớn hơn các mục tiêu ngắn hạn, nhưng chúng vẫn nên sát với thực tế.
 

 100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT Tác giả: Minh ANh

Bài thuộc chuyên đề: 100 điều doanh nhân trẻ cần biết

  • Học 3 tháng, lương khởi điểm 4 triệu
  • Điểm tựa trong bão: Người cố vấn
  • Cần mục tiêu rõ ràng khi kinh doanh
  • Khởi nghiệp và duy trì - Câu hỏi cho mọi doanh nhân
  • Năm câu hỏi "tại sao" để bắt đầu doanh nghiệp
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com