Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (10) - Báo giá chứng khoán: Cách báo giá và hiệu lực của giá


Báo giá chứng khoán: Cách báo giá và hiệu lực của giá


Một báo giá điển hình có thể diễn đạt theo các cách như: "thu vào l8.000 - bán ra l8.200", hoặc "mua l8.000 - bán ra 18.200", hoặc gọn hơn " l 8.000 - l 8.200). ở đây ta thấy khoản lệch giá là 200 - ta có thể gọi là lệch hai giá theo cách của Việt Nam. Giả định ta có bốn nhà tạo giá đang báo giá cho Công ty Thiên Nam, như minh hoạ dưới:
 

Nhà tạo giáThu vàoBán raQuy mô mua bán
 Cty CK BVSC 20.800 21.200 1.000 x 1.000
 Cty CK BSC 20.700 21.100 2.000 x 2.000
 Cty CK ACBS 20.700 21.300 2.000 x 3.000
Cty CK TDMS 20.600 21.400 200 x 4.000

                
Nếu có một lệnh mua 800 cổ phần của Thiên Nam, nhà kinh doanh CK sẽ mua của Công ty CK BSC, vì ở đó có giá bán ra thấp nhất, cụ thể là 21.100đ. Vì lượng mua ít (chỉ có 800 cổ phần) trong khi quy mô chào bán là 2.000 cổ phần, nên sau khi giao dịch BSC vẫn còn lại l.200 cổ phần có thể sẽ được bán theo giá nêu như cũ là 21.100 đ.
 
Nếu giả định Công ty CK kia nhận được tổng lượng đặt mua theo lệnh không phải là 800 mà lên đến 4.000 cổ phần, ta xem nhà kinh doanh trên thị trường OTC này sẽ hành xử thế nào? Trước tiên họ sẽ liên hệ mua của BSC trước số lượng 2.000 với giá 21.100 đ. Sau khi ẵm gọn lượng chào bán của BSC vì còn đến 2.000 cổ phiếu cần mua họ xoay sang Công ty CK BVSC để mua 1.000 cổ phần với giá 21.200 đ. Như vậy giá thị trường cổ phiếu của Thiên Nam đã tăng lên một giá, từ 21.100 lên 2l.200. Nhưng vẫn chưa xong, nhà kinh doanh phải cậy đến Công ty CK ACBS để mua cho đủ thêm 1.000 cổ phần nữa, giá bây giờ đã là 2l.300 đ, giao dịch cuối cùng này đã đẩy giá thị trường lên thêm một giá nữa, lên 21.300 đ. Ta thấy, kết thúc giao dịch này CK có thể nhanh chóng vọt lên hai giá.
 
Với yêu cầu mua 4.000 CP, mà công ty BSC có đủ (hoặc dư) để bán cho nhà kinh doanh cùng lúc với giá 21.100 đ, thì họ sẽ chẳng gõ cửa thêm hai nhà tạo giá khác, và giá thị trường sẽ chẳng tăng. Trường hợp ngược lại, giả định nếu có một lệnh bán 4.000 CK trong thị trường OTC, thì theo bối cảnh đang được minh hoạ, nhà kinh doanh sẽ thực hiện bán theo thứ tự: trước tiên 1.000 cổ phần cho Công ty CK BVSC, vì tại đây có giá thu vào cao nhất: 20.800 đ. Kế đó họ sẽ bán ra cho các công ty ACBS và BSC 3.000 cổ phần còn lại với gá 20.700 đ. Kết quả mua bán như vậy đã đẩy giá thu vào (bid) của thị trường từ 20.800 đ xuống một giá.
 

( Nguồn: APT Vietnam)

Bài thuộc chuyên đề: Sổ tay chứng khoán: Kiến thức cơ bản

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (11) - Các chỉ số chứng khoán "nói" gì?
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (12) - Bản cáo bạch
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (13) - Quỹ đầu tư và Công ty quản lý quỹ
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (14) - Cần phân biệt rõ khái niệm cổ phiếu thưởng
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (15) - Một số điều cần biết về lưu ký chứng khoán
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (16) - Các công cụ phái sinh
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (17) - Kiến thức về giao dịch khớp lệnh liên tục
 • Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (18) - Tiếp cận thị trường OTC
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com