Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Tích hợp thương mại điện tử với các chương trình marketing hiện tại như thế nào?

Để có một site thành công, cần phải tích hợp các dịch vụ web của mình với đường lối và chiến lược của công ty.

Các site thành công nhất được tích hợp đầy đủ với đường lối của công ty.

+ Tất cả các chương trình marketing, bán hàng và hỗ trợ đã lập kế hoạch cần bao gồm thông tin về website và yếu tố thương mại điện tử.
+ Hãy bổ sung thương mại điện tử vào các chương trình tạo đường dẫn.
+ Hãy kết hợp thương mại điện tử với các kênh phân phối hiện tại.

Vị trí hợp lý nhất để tạo ra lưu lượng site là trong thị trường hiện tại. Để có một site thành công, cần phải tích hợp các dịch vụ web của mình với đường lối và chiến lược của công ty. Tất cả các chương trình marketing, bán hàng và hỗ trợ mà bạn đang lập kế hoạch cần bao gồm thông tin về web site và các dịch vụ thương mại điện tử. Bằng cách này, mọi người sẽ không thấy rằng site thương mại điện tử của bạn là một doanh thác riêng.

Nếu đã bán sản phẩm và có một chương trình quảng cáo liên tục, cần đưa địa chỉ URL của web site vào trong các tài liệu quảng cáo và sản phẩm hiện tại. Cần tuyên truyền cho mọi người rằng bây giờ họ có thể mua hoặc qua số điện thoại miễn phí của bạn hoặc qua web site. Ví dụ, một thương gia ô tô có thể sử dụng quảng cáo dưới dạng in để tạo ra các đường dẫn tới cửa hàng ô tô của mình. Họ cũng có thể sử dụng các quảng cáo này để thu hút mọi người đến web site của mình, nơi họ có thể lọc các đường dẫn tốt hơn và thiết lập các cuộc hẹn thử xe. Mục tiêu và đưa nhiều đường dẫn hơn với sự lựa chọn cao hơn (có mục tiêu hơn) đến với công ty.

Hãy đưa thông tin thương mại điện tử vào các tài liệu marketing và đưa thông tin về truy nhập và sử dụng site thương mại điện tử vào trong tất cả các tài liệu in cũng như các tài liệu được xuất bản khác. Hãy tích hợp các tài liệu in với web site. Tương tự như khi đưa số điện thoại của bạn vào các tài liệu, hãy đưa địa chỉ web site vào. Có thể bổ sung một dòng đơn giản vào các tài liệu in của mình ví dụ như :'' Giờ đây bạn thậm chí có thể mua. hàng trực tuyến từ web site của chúng tôi tại . . . ''. Việc tích hợp địa chỉ web site với các quảng cáo, đầu đề thư, danh thiếp, catalog, và các bảng quảng cáo điện tử sẽ tích hợp các dịch vụ này với công ty và tăng lưu lượng đến site của bạn. Đối với nhiều khách hàng, địa chỉ website sẽ dễ nhớ hơn số điện thoại. Có thể đơn giản hoá quá trình thiết kế của mình bằng cách thiết kế các tài liệu in có tính đến việc đưa lên web. Hãy tạo một phương pháp thống nhất cho mọi yếu tố thị giác của các tài liệu: thiết kế các biểu tượng màu, và đồ họa mà có thể sử dụng cả trong các tài liệu in cũng như web site. Điều này sẽ cho website và các dịch vụ công ty chuẩn một hình ảnh thống nhất. Nếu đang lập kế hoạch các chương trình tạo đường dẫn (gởi e-mail đi, gọi điện thoại. . . ), hãy đảm bảo rằng có đưa địa chỉ web site của mình vào các tài liệu đã được tạo ra. Có thể cho các khách hàng tiềm năng sự tuỳ chọn được phục vụ từ web site hay từ các kênh bán hàng truyền thống. Phải dành thời gian để cung cấp lớp đào tạo trên web site cho các nhân viên bán hàng. Các nhân viên bán hàng hướng dẫn cho các khách hàng của mình cách thức truy nhập dễ dàng các web site thay cho việc gọi điện thoại đến công ty. Hãy tạo một catalog đơn giản mô tả việc sử dụng thông tin và việc các tính năng web được tích hợp với các hoạt động kinh doanh hiện tại như thế nào. Hãy giới thiệu giờ đây khách hàng có thể sử dụng điện thoại, fax hay dịch vụ mua hàng trực tuyến để đặt hàng như thế nào. Bạn cần chỉ ra bất kể là khách hàng sử dụng phương pháp nào, đơn đặt hàng cũng sẽ đi đến cùng một trung tâm thực hiện. Hãy kết hợp chương trình nào với các đòn bẩy khuyến khích các nhân viên bán hàng hướng dẫn khách hàng về các dịch vụ khảo hàng và mua hàng trực tuyến. Tất cả những ý tưởng và khái niệm này chắc chắn giúp bạn đạt được thành công với site thương mại điện tử của mình. Marketing các dịch vụ thương mại điện tử là vấn đề mấu chốt đối với việc xây dựng một sự hiện diện web bền vững là Internet khác với các phương tiện marketing khác trong việc sử dụng một văn bản, thiết kế và đồ họa.

Phải sử dụng các yếu tố thiết kế để tạo nhãn hiệu cho site của mình. Việc theo dõi mọi người trên site cung cấp cho bạn thông tin quan trọng cần thiết để tạo ra các chương trình marketing thành công.

Quảng cáo, chương trình tìm kiếm, các chương trình liên kết và báo chí là các phương tiện có thể sử dụng để đưa mọi người đến site của bạn.

Hãy sử dụng các chương trình marketing hiện tại để tăng cường sử dụng web và tích hợp các dịch vụ thương mại điện tử vào phương hướng của công ty.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com