Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

PHẦN 4: NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ THUẾ

PHẦN 4: NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ THUẾ

16. Hãy hiểu biết để có một sự khởi đầu tốt:

Tax - Thuế - Thuế thu nhập - Income tax
Một trong những lĩnh vực phức tạp và rắc rối nhất của hoạt động kinh doanh là thuế. Việc phải nắm vững các quy định, tuân thủ đúng theo tất cả các quy định đó và thanh toán đầy đủ các khoản thuế phải nộp… là những điều không dễ thực hiện. Tuy nhiên trên cương vị một chủ doanh nghiệp, có một số việc bạn có thể làm để đảm bảo các vấn đề liên quan đến thuế sẽ ít khó khăn hơn.


- Hiểu sự khác biệt của các sắc thuế. Đó là tất cả các loại thuế do nhà nước hay địa phương ban hành đối với hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn cần nắm vững các quy định pháp luật về từng loại thuế.

- Hãy bảo vệ và giải thích địa vị pháp lý của bạn. Nếu bạn kinh doanh như một nhà thầu phụ độc lập, hãy bảo vệ hoạt động kinh doanh của bạn bằng việc sử dụng các hợp đồng được viết thành văn bản.

- Đảm bảo sổ sách hợp lý và minh bạch. Hệ thống sổ sách hợp lý và minh bạch là cách tốt nhất để tránh những rắc rối với cơ quan thuế, đồng thời giúp bạn đánh giá chính xác về hoạt động kinh doanh hiện tại của mình.

- Biết rõ khoản thuế nào có thể khấu trừ.  Việc khấu trừ thuế từ tổng doanh thu của bạn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh, bởi nó xác định nghĩa vụ nộp thuế của bạn với cơ quan thuế, cũng như giảm một lượng đáng kể số tiền thuế phải nộp. Thậm chí, nếu bạn biết chắc rằng có ai đó đang chuẩn bị khấu trừ thuế của bạn, thì bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu các quy định về những gì bạn có thể được khấu trừ, từ đó lập ra hệ thống sổ sách hợp lý và trình một bộ hồ sơ xin hoàn thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

 

 100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT Tác giả: Minh Anh

Bài thuộc chuyên đề: 100 điều doanh nhân trẻ cần biết

  • Học 3 tháng, lương khởi điểm 4 triệu
  • Điểm tựa trong bão: Người cố vấn
  • Cần mục tiêu rõ ràng khi kinh doanh
  • Khởi nghiệp và duy trì - Câu hỏi cho mọi doanh nhân
  • Năm câu hỏi "tại sao" để bắt đầu doanh nghiệp
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com