Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?

Tôi là cổ đông sáng lập CTCP mới thành lập được 2 tháng. Hiện tôi muốn chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần phổ thông đang sở hữu cho người khác. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, tôi có được chuyển nhượng cổ phần của mình không và thủ tục thực hiện như thế nào? Nguyễn Hữu Đăng, Việt Trì - Phú Thọ.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 84, Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHCĐ Công ty.

Như vậy, nếu bạn chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác thì việc chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của bạn và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ. Sau đó, bạn thông báo với công ty để đăng ký tên người nhận chuyển nhượng vào sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Nếu bạn chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông sáng lập công ty, bạn phải được sự đồng ý của ĐHCĐ công ty. Trong trường hợp này, bạn không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần của mình. Sau đó, bạn và bên nhận chuyển nhượng tiến hành ký thỏa thuận chuyển nhượng và thông báo với công ty. Tổ chức và/hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phần của bạn sẽ trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Lưu ý, vì bạn là cổ đông sáng lập công ty nên dù bạn chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hay cho tổ chức, cá nhân khác thì công ty bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đặt trụ sở chính và nội dung thay đổi cụ thể là thay đổi cổ đông sáng lập. Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ hoàn tất sau khi công ty bạn hoàn thành thủ tục pháp lý nêu trên.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 • Làm thế nào để rút cổ đông khỏi công ty khi không không tìm được người chuyển nhượng cổ phần?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com