Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?

Công ty chúng tôi được thành lập và hoạt động theo pháp luật Thụy Điển, chúng tôi đang dự định mở một tài khoản tại Việt Nam để đầu tư chứng khoán. Xin hỏi, công ty chúng tôi có phải nộp thuế cho Nhà nước Việt Nam không? Nếu phải nộp thuế thì thủ tục như thế nào? Morgan Ngọc Đặng - Stockholm, Thụy Điển.

Trả lời:

Tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài, không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nhưng có mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước Việt Nam theo phương thức khoán, mức thuế cụ thể được quy định như sau:

- Đối với chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu, trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị chứng khoán bán ra tại thời điểm chuyển nhượng.

- Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tại thời điểm nhận lãi.

Về thủ tục kê khai, nộp thuế:

- Đối với chứng khoán niêm yết: CTCK có trách nhiệm khấu trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thay mặt tổ chức đầu tư kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế.

- Đối với chứng khoán chưa niêm yết: Nếu CTCK được uỷ quyền quản lý toàn bộ danh sách nhà đầu tư và thực hiện thủ tục chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư thì CTCK sẽ khấu trừ tiền thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; nếu CTCK không được uỷ quyền quản lý danh sách nhà đầu tư, quản lý chuyển nhượng chứng khoán hoặc chỉ được uỷ quyền quản lý một bộ phận danh sách nhà đầu tư để đăng ký chuyển nhượng, chi trả cổ tức thì ngân hàng thương mại, nơi tổ chức đầu tư nước ngoài mở tài khoản đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế và thay mặt tổ chức đầu tư kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 • Làm thế nào để rút cổ đông khỏi công ty khi không không tìm được người chuyển nhượng cổ phần?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com