Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?

"Tôi mua cổ phiếu trên thị trường OTC bằng giấy viết tay thì có giá trị pháp lý hay không?" Nguyễn Hải Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả lời: Do câu hỏi của bạn chưa thật cụ thể nên chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, một giao dịch mua bán cổ phiếu được coi là hợp pháp khi giao dịch đó được đăng ký với công ty đã phát hành để thay đổi thông tin cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông, và thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tuy nhiên, cổ phần của công ty có thể được tự do hoặc bị hạn chế chuyển nhượng, ví dụ: cổ phần của cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm đầu kể từ ngày thành lập công ty hoặc cổ phần ưu đãi có kèm theo điều kiện hạn chế chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại điều lệ công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do vậy, trường hợp cổ phần OTC mà bạn mua là cổ phần được tự do chuyển nhượng thì giấy mua bán viết tay có thể có giá trị pháp lý nếu được công ty chứng nhận để chuyển tên của người sở hữu cổ phần sang tên bạn.

Nếu bạn mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng thì giao dịch đó sẽ không có giá trị pháp lý. Bạn có thể sẽ bị rủi ro trong trường hợp bên bán không được phép chuyển nhượng cổ phần đó cho bạn hoặc từ chối bán cho bạn sau này. Với hợp đồng bị vô hiệu về pháp lý, bạn chỉ có quyền yêu cầu đòi hoàn lại khoản tiền mà bạn đã đưa cho bên bán mà không được hưởng bất kỳ lợi nhuận nào.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn nên nhờ luật sư có kinh nghiệm soạn thảo các hợp đồng này và làm chứng cho giao dịch đó.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 • Làm thế nào để rút cổ đông khỏi công ty khi không không tìm được người chuyển nhượng cổ phần?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com