Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Công ty trong nước có được phép thưởng CP cho giám đốc là người nước ngoài không?

Doanh nghiệp chúng tôi là một công ty cổ phần mới thành lập được hơn 1 năm và có sử dụng người nước ngoài làm giám đốc quản lý. Đại hội đồng cổ đông của công ty vừa quyết định, sẽ thưởng cho giám đốc - người nước ngoài đó một số cổ phần nhất định trong công ty để tăng thêm tính trách nhiệm. Chúng tôi có thực hiện được việc thưởng cổ phần này không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì? Nguyễn Trường Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, công ty cổ phần hoàn toàn có quyền thưởng cổ phần cho người lao động làm việc tại công ty, việc thưởng cổ phần thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty. Người lao động được thưởng cổ phần sẽ trở thành cổ đông góp vốn của công ty và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, việc thưởng cổ phần và tỷ lệ cổ phần thưởng cho người lao động nước ngoài phải căn cứ vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cho phép người nước ngoài sở hữu cổ phần thì công ty không được phép thưởng cổ phần cho giám đốc quản lý là người nước ngoài. Trường hợp không bị pháp luật hạn chế, công ty bạn có quyền thưởng cổ phần cho giám đốc quản lý.

Để thưởng cổ phần, công ty bạn có thể sử dụng lợi nhuận sau thuế phát hành thêm một số lượng cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty và dùng số cổ phần này thưởng cho giám đốc quản lý.

Trường hợp, công ty bạn đang có cổ phần chào bán, công ty có thể sử dụng chính số lượng cổ phần này để thưởng cho giám đốc quản lý nhưng vẫn phải đảm bảo số vốn điều lệ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi đã thưởng cổ phần cho giám đốc quản lý, công ty phải tiến hành ghi tên giám đốc quản lý vào sổ đăng ký cổ đông của công ty. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần của giám đốc quản lý từ 5% tổng số cổ phần trở lên, công ty phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đặt trụ sở chính.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • Một người có được làm giám đốc của 2 DN?
 • Việt kiều có được chung vốn thành lập CTCP trong nước?
 • Điều kiện để thực hiện IPO?
 • Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV và đối tượng ngoài công ty?
 • Để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cần những thủ tục gì?
 • CTCP của tập đoàn nước ngoài thành lập ở VN có được phép phát hành cổ phiếu?
 • Người nước ngoài có được mua cổ phần của các công ty chưa niêm yết không?
 • Đối tượng nào được nhận tài khoản của nhà đầu tư khi họ không may qua đời?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com