Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Điều kiện để thực hiện IPO?

Công ty cổ phần của chúng tôi dự định chào bán cổ phiếu ra công chúng, chúng tôi không rõ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là như thế nào và điều kiện để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ra sao? Nguyễn Minh Thành, Bến Lức, Long An

Trả lời:

- Theo Luật Chứng khoán, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là việc chào bán lần đầu cổ phiếu của công ty cổ phần theo một trong các phương thức sau:

- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

- Chào bán cổ phiếu cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

- Để chào bán cổ phiếu ra công chúng, DN phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- DN có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, đối với một số loại hình DN, ngoài các điều kiện trên, khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, DN còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện riêng biệt sau:

a. Đối với DN 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

b. Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng:

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được chủ DN 100% vốn nước ngoài hoặc Hội đồng quản trị DN liên doanh thông qua;

- Có công ty chứng khoán tư vấn cho việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.

c. Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty cổ phần:

- Có công ty chứng khoán tư vấn cho việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.

d. Đối với DN thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng:

- Là DN làm chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đề án phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có cam kết chịu trách nhiệm liên đới của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sáng lập đối với phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

- Có tổ chức bảo lãnh phát hành;

- Có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • Một người có được làm giám đốc của 2 DN?
 • Việt kiều có được chung vốn thành lập CTCP trong nước?
 • Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV và đối tượng ngoài công ty?
 • Để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cần những thủ tục gì?
 • Công ty trong nước có được phép thưởng CP cho giám đốc là người nước ngoài không?
 • CTCP của tập đoàn nước ngoài thành lập ở VN có được phép phát hành cổ phiếu?
 • Người nước ngoài có được mua cổ phần của các công ty chưa niêm yết không?
 • Đối tượng nào được nhận tài khoản của nhà đầu tư khi họ không may qua đời?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com