Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cần những thủ tục gì?

“Chúng tôi là một công ty đại chúng. Thời gian tới, công ty dự định phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng. Xin hỏi, công ty cần phải thực hiện thủ tục gì? Việc phát hành thêm cổ phiếu có phải thông báo với UBCK hay không?” Trần Minh Hiền, Đống Đa - Hà Nội.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật chứng khoán, để có thể phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, công ty đại chúng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được ĐHCĐ thông qua;

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình không được vượt quá 5% vốn cổ phần đang lưu hành của công ty;

- HĐQT phải công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.

Như vậy, công ty bạn không thể tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng, vì số lượng cổ phiếu phát hành vượt quá 5% số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty.

Trong trường hợp công ty có tỷ lệ tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định thì việc phát hành cổ phiếu phải được báo cáo với UBCK và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi thực hiện phát hành. Tài liệu báo cáo gồm:

- Quyết định của ĐHCĐ thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động;

- Nghị quyết của HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày, sau khi hoàn thành việc phát hành, công ty phải báo cáo kết quả phát hành cho UBCK kèm theo danh sách có chữ ký của người lao động được tham gia mua cổ phiếu.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • Một người có được làm giám đốc của 2 DN?
 • Việt kiều có được chung vốn thành lập CTCP trong nước?
 • Điều kiện để thực hiện IPO?
 • Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV và đối tượng ngoài công ty?
 • Công ty trong nước có được phép thưởng CP cho giám đốc là người nước ngoài không?
 • CTCP của tập đoàn nước ngoài thành lập ở VN có được phép phát hành cổ phiếu?
 • Người nước ngoài có được mua cổ phần của các công ty chưa niêm yết không?
 • Đối tượng nào được nhận tài khoản của nhà đầu tư khi họ không may qua đời?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com