Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng
 • Đàm phán: Sai lầm thường gặp
 • Các yếu tố giúp đột phá trong thương thuyết
 • Đàm phán và "mẹo" thiết lập ý tưởng khả thi
 • Đàm phán theo phương pháp thám tử
 • Đàm phán 3D: Cuộc chơi đa chiều (Phần I)
 • Nghệ thuật thương thuyết: Biết người, biết ta và câu chuyện của thằng Bờm
 • Đàm phán: Yếu tố quan trọng để thành công trong kinh doanh
 • Kỹ năng thương lượng (1): Lời giới thiệu
 • Kỹ năng thương lượng (2): Tạo động lực làm việc
 • Kỹ năng thương lượng (3): Mục tiêu
 • Kỹ năng thương lượng (4): Phần thưởng
 • Kỹ năng thương lượng (5): Mục tiêu và hoạt động
 • Kỹ năng thương lượng (6): Để việc thúc đẩy động lực làm việc trở nên hiệu quả
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com