Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 102. Những lĩnh vực thương mại điện tử nào cần tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm?

102. Những lĩnh vực thương mại điện tử nào cần tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm?

Khái niệm và thực tế về thương mại điện tử có liên quan tới công nghệ và phần mềm mới đã được giới thiệu nhằm hỗ trợ các giao dịch, hỗ trợ thông tin liên lạc và tiếp thị bán hàng.

Những thay đổi này làm phát sinh những nghiên cứu về các lĩnh vực thực tế của thương mại điện tử cần thiết ở góc độ quốc gia, trong những lĩnh vực cụ thể theo ngành, và có sự phối hợp của giới doanh nghiệp, của chính phủ, các hiệp hội và các trường đại học. Dưới đây là một số lĩnh vực gợi ý để nghiên cứu:

Lĩnh vực mà ở đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển có thể quảng cáo thành công và bán được các sản phẩm hàng hoá dịch vụ của họ nhờ sử dụng các website, sử dụng thư điện tử và cơ sở viễn thông thống nhất, sử dụng hệ thống đặt hàng và thanh toán tiền hàng.

Lĩnh vực mà ở đó kênh cung cấp sử dụng mạng Internet đã được mô tả. Nói cách khác, sự thay đổi về công nghệ đã tạo ra những khác biệt nào đối với kênh cung ứng truyền thống và các nước đang phát triển có thể tham gia vào các kênh cung ứng trên mạng theo những cách nào?

Lĩnh vực mà ở đó các nhà cung cấp nhỏ ở các nước đang phát triển có thể dễ dàng kết hợp thành kênh cung ứng do kết quả của các giao dịch thương mại điện tử.

Những nghiên cứu cụ thể theo ngành hoặc các nghiên cứu cụ thể tập trung vào các ứng dụng công nghệ cụ thể (như tiến trình đặt hàng, tiếp thị hàng hoá, quản lý hàng tồn kho, giám sát dự án, phân bố thông tin) để minh hoạ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển thấy được cách làm thế nào để học hỏi được từ những người tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử ở các nước đang phát triển.

Tóm tắt các trường hợp nghiên cứu cụ thể về việc các ngành công nghiệp thay đổi như thế nào do tác động của thương mại điện tử.

Những hướng mà từ đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng Internet để đạt được tính hiệu quả và kinh tế quy mô.

Từ triển vọng marketing quốc tế, làm thế nào để xây dựng trang Web cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các nước đang phát triển hoặc nhóm các nước đang phát triển. Các cổng theo ngành hiện có trên mạng do các tổ chức đa quốc gia quản lý. Các tổ chức hỗ trợ thương mại khu vực hoặc quốc tế có thể đi tiên phong trong vấn đề này. Điều cần thiết là một chiến lược hợp tác để thiết kế trang Web tiện lợi trong kinh doanh cho các doanh nghiệp bán hàng vừa và nhỏ, và cung cấp cho người mua ở các nước khác một cơ chế đơn giản, dễ sử dụng trong việc xác định các nhà cung cấp ở các nước đang phát triển. Các cơ chế tìm kiếm chủ yếu phải được đưa vào như một phần trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về chiến lược này.

Làm thế nào để các tổ chức quốc gia ở các nước đang phát triển có thể giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thể hiện các sản phẩm và dịch vụ một cách có hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các cổng trên Internet theo ngành hàng và theo ngành sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những cổng như trên có thể chứa các danh bạ (đôi khi còn gọi là các trang xanh) trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể mô tả ngắn gọn về họ để có được sự thể hiện không nhiều nhưng tương xứng trên mạng Internet.

Làm thế nào để các tổ chức phát triển thương mại có thể sử dụng các nguồn tin, các trang chủ, các diễn đàn thảo luận và có thể trực tiếp tiếp thị qua mạng Internet để tiếp cận được các chính sách, các ấn phẩm, các chương trình phát triển thương mại chủ yếu, v.v… Thư điện tử là một phương tiện đang được sử dụng có thể làm giảm đáng kể chi phí liên lạc, chi phí in ấn, tiếp thị và phân bố thông tin.

Làm thế nào để các nước đang phát triển có thể khuyến khích việc sử dụng thương mại điện tử bằng việc giới thiệu các chương trình và dịch vụ thành công, nhấn mạnh việc làm thế nào để họ đạt được điều đó.

Làm thế nào để khuyến khích luồng tư tưởng tự do giữa các chuyên gia thương mại điện tử để xác định các vấn đề quan trọng về thương mại điện tử có liên quan đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển. Sự phân công của các chuyên gia cũng được ITC xắp xếp. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: mccue@intracen.org.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com