Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 38. Làm thế nào để tổ chức tốt các diễn đàn thảo luận hoặc các hội nghị ảo?

38.    Làm thế nào để tổ chức tốt các diễn đàn thảo luận hoặc các hội nghị ảo?

Để sử dụng Mạng Internet như là một công cụ tương hỗ nhiều cơ quan, tổ chức áp dụng hình thức nhóm thảo luận và hội nghị ảo. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về hình thức và hiệu quả của công việc này.

Điểm bắt đầu tranh luận là sự so sánh giữa một hội nghị thực hiện qua Internet với một hội nghị tương tự được tổ chức trực tiếp khi xét về mục đích của hội nghị và các nguồn lực sử dụng cho nó. Trong cả hai trường hợp, sự thành công đều phụ thuộc vào các mục tiêu đặt ra, nguồn lực sử dụng, phương pháp tổ chức và thực hiện. Để tổ chức bất kỳ một diễn đàn trên mạng nào cũng cần tập trung vào một số điểm sau:

- Xây dựng nội dung và định hướng chiến lược

Xác định nội dung cần đạt được từ kết quả của một cuộc hội nghị ảo và sẽ sử dụng như thế nào sau khi hội nghị đã kết thúc.

e-commerce- Khuếch trương lợi dụng các sự kiện khác như hội nghị, báo chí, thông báo bằng e-mail, tạo liên kết tới các website có liên quan, gọi điện thoại, gửi fax đến cơ quan, tổ chức các cuộc gặp gỡ và lập ban cố vấn để thúc đẩy sự tham gia của các thành phần liên quan. Tầm quan trọng của hội nghị càng cao thì kết quả đạt được càng lớn về các mặt có tính chất chiến lược, đồng thời sự đầu tư để khuếch trương cho hội nghị cũng nhiều hơn.

- Hỗ trợ kỹ thuật Cần xem xét tới know - how của những bên tham gia hội nghị, sự sẵn sàng về phần mềm, phần cứng và điều kiện cơ sở hạ tầng ở cấp quốc gia. Chú ý tới khả năng của nhà tổ chức hội nghị trong việc cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị và trong quá trình tiến hành hội nghị. Ngoài ra cũng phải xem xét tới khả năng theo dõi sự tham gia của các thành viên (số người tham gia qua mạng, từ nước nào v.v…)

- Quản lý chung và tổ chức hậu cần
Xem xét các nguồn lực con người và tài chính cần thiết để xây dựng nội dung, khuếch trương và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Lập kế hoạch về công tác tổ chức, phục vụ, việc chuẩn bị trước, trong và sau hội nghị, phải phân tích kết quả sau hội nghị và giới thiệu rộng rãi kết quả thu được.

Phần tiếp sau đây nêu một số điểm chú ý về công tác tổ chức các sự kiện trên mạng, bắt đầu từ những sự kiện có mức độ nhỏ.

-Nhóm thảo luận unmoderated
(không có người điều khiển)

- Real - lifeparallels: Trực tiếp từng người hoặc hội nghị qua điện thoại, hội nghị nhóm.

- Yêu cầu về đầu tư Thấp

- Thời gian
Mở rộng

- Sử dụng thích hợp nhất:
Là phương tiện liên lạc giữa các sự kiện đang xảy ra như các hội nghị hàng năm hoặc các cuộc họp hàng tháng.

- Nội dung và etiquette: Được xác định bởi một nhóm thành viên gặp nhau trực tiếp để thảo luận. Đôi khi các thành viên hỏi nhóm ảo một câu hỏi để một số thành viên trả lời cho toàn nhóm. Các thành viên khác sử dụng nhóm ảo để đưa lên mạng. Các thư mời, các thông báo và những tin tức đáng quan tâm cho tất cả nhóm hoặc cùng nhau xây dựng một chương trình nghị sự cho một cuộc họp trực tiếp. Mỗi lần tham gia ý kiến, thành viên có thể gửi một vài dòng hoặc một trang đồng thời cũng có thể gửi các file đính kèm.

- Công nghệ sử dụng thích hợp nhất:
Một Listsers (tức là một chương trình tự động tạo ra các mailing list trên Internet hoặc trên các mạng cỡ lớn. Nó đồng thời cũng được sử dụng cho một cuộc thảo luận điện tử). Một tổ chức thường đứng ra quản lý một listserv, tức là cung cấp không gian trên đĩa cứng của máy chủ tạo ra một nhóm các địa chỉ e-mail và thu thập các địa chỉ mới.

Các nhà tổ chức không nên kỳ vọng vào khả năng để “chat” hoặc mở các cuộc thảo luận có chiều sâu và ổn định bằng hình thức này.

Các nhóm Chat có thể rất bổ ích, giống như trong đời sống thực vào những lúc mọi người rỗi rãi, nhưng không thể hy vọng các chuyên gia có mặt trên một nhóm của e-mail list có đóng góp đáng kể cho một hình thức chưa có cấu trúc ngay trong thời gian làm việc ở công sở của họ.

Moderated discussion group (có người điều khiển)

- Real - life parallels:
hội nghị hội thảo

- Yêu cầu về đầu tư:
Thấp trung bình về đầu tư tài chính, nhu cầu nhân lực trung bình.

- Thời gian: Có giới hạn, thông thường từ một ngày đến một tháng

- Sử dụng thích hợp nhất
Để soạn thảo hoặc chia sẻ kinh nghiệm về một chủ đề chuyên môn, hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động về mạng liên quan đến kinh doanh. Thăm dò nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng.

- Công nghệ sử dụng thích hợp nhất
Một Listserv cỡ trung bình (các nhà tổ chức phê duyệt, huỷ bỏ hoặc sửa chữa nội dung trước khi đưa lên mạng); phần mềm thảo luận để sử dụng trên mạng Internet hoặc hàng ngày gửi văn bản soạn theo format HTML lên một site trên Internet (việc lựa hình thức nào tuỳ thuộc vào khả năng về công nghệ của các nhà tổ chức và các thành viên tham gia).

- Tìm kiếm sự tham gia có hiệu quả:
Trước hết, chọn một người điều khiển đã có kinh nghiệm với chủ đề đưa ra thảo luận, thành thạo việc điều khiển chương trình qua mạng điện tử, có khả năng giới thiệu rõ ràng, tổng kết từng giai đoạn và kết luận hội nghị phản ánh được ý kiến chung của cá nhân. Sau đó tập hợp tất cả các ý kiến trước khi tiến hành thảo luận. Nên đề nghị một số thành viên gửi trước ý kiến của họ. Cuối cùng lập danh sách tất cả các thành viên tham gia. Nhìn chung, cũng giống như các cuộc hội nghị, hội thảo khác, nếu có 1/5 số thành viên thực sự tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm là được.

Hội nghị ảo

Ưu điểm lớn nhất của hội nghị ảo là nó tạo điều kiện cho mọi người ở khắp thế giới có thể tham gia mà chi phí đi lại rất nhỏ hoặc không có. Những cuộc hội nghị ảo giúp cho việc xây dựng được tiếng nói chung, tạo ra hiểu biết về nhu cầu của khách hàng, thúc đẩy phát triển mạng lưới và khuyến khích sự tham gia của những cá nhân không có điều kiện để phát biểu tại một cuộc họp trực tiếp. Do việc tổ chức một hội nghị ảo vẫn còn khá tốn kém (mặc dù đã thấp hơn nhiều so với tổ chức một hội nghị trực tiếp) hình thức này vẫn chưa được tổ chức thường xuyên. Mọi người vẫn cho rằng các hội nghị trên Internet chỉ yêu cầu đầu tư nguồn lực ít ngoài một số trợ giúp về kỹ thuật. Tuy nhiên những điểm trình bày dưới đây cho thấy việc quản lý, khuếch trương, xây dựng nội dung cho một nội dung trên mạng cũng giống như cho một hội nghị trực tiếp. Ngoài ra các nhà tổ chức cũng cần phải làm việc với các thành viên tham gia để tạo ra được một tinh thần chung và etiquette thích hợp cho hội nghị, đồng thời cần phải đảm bảo kỹ thuật phù hợp.

- Real - life parallel: các cuộc hội nghị trực tiếp

- Yêu cầu đầu tư: Từ trung bình đến lớn, được bù đắp bởi chi phí đi lại thấp hoặc bằng không và sự tham gia rộng rãi hơn so với các hội nghị tổ chức trực tiếp không qua mạng.

- Sử dụng thích hợp nhất: để xây dựng và khuếch trương các chiến lược liên kết, phổ biến các kinh nghiệm tốt nhất, thúc đẩy liên kết công việc, tạo ra một nơi gặp gỡ hợp tác về sản phẩm và nơi để thông báo về các đề án.

- Công nghệ sử dụng thích hợp nhất:
Phụ thuộc vào điều kiện kỹ thuật của các thành viên tham gia. Có thể sử dụng phần mềm cho listerv hoặc phầm mềm hộp thư Internet based video

- Tìm kiếm sự tham gia có hiệu quả:
Tập hợp một chiến lược tạo ra được nhận thức của các thành viên tham gia về hội nghị, làm cho họ quan tâm và khuyến khích họ tham gia hội nghị. Chú ý tới công tác hậu cần đề làm cho hội nghị trở lên hấp dẫn và dễ dàng cho các thành viên tham gia. Sau đây là một số cách để có được sự tham gia có hiệu quả của các thành viên:

- Xây dựng một chương trình hội nghị hấp dẫn và có chất lượng:
Tập hợp những người phát biểu có uy tín cao, thành lập ban cố vấn trong đó các thành viên sẽ là những người giới thiệu điều khiển hội nghị hoặc thảo luận với tư cách đại diện cho cơ quan tổ chức của họ. Tìm hiểu các hội nghị trước đó với cùng chủ đề, mời những nhà tổ chức của các nhà hội nghị đó trình bày những kinh nghiệm hoặc gợi ý cho hội nghị lần này, bố trí cẩn thận chương trình phát biểu của đại biểu để đảm bảo sự suôn sẻ của hội nghị.

* Tạo ra không khí chờ đợi:
Xây dựng và thông báo về chương trình nghị sự để các thành viên có thể dự kiến sự đóng góp của các vấn đề mà họ quan tâng. Tiến hành khai mạc và bế mạc chính thức hội nghị.

* Khuếch trương hội nghị một cách sáng tạo: ra thông báo và yêu cầu các website có liên quan quảng bá thông báo này, yêu cầu các website này tạo liên kết tới website hội nghị (nếu có). Gửi thư điện tử thông báo về hội nghị các nhóm đối tượng có liên quan, tổ chức các buổi gặp gỡ, thăm viếng trụ sở làm việc, gọi điện thoại hoặc gặp gỡ trên mạng trước với các đại biểu phát biểu hoặc những người điều khiển hội nghị, khuyến khích ban cố vấn gửi thông báo về hội nghị cho nhân viên website hoặc tạp chí của họ.

* Xác lập etiquette của hội nghị:
Hướng dẫn các thành viên tham gia phát biểu một cách ngắn gọn dễ hiểu bảo đảm những bài phát biểu chính chi phối giới hạn từ 1-3 trang. Góp ý khi thảo luận không vượt quá một trang. Không khuyến khích những bài phát biểu có tính chất tán dương mà chú ý đến các bài có thực chất. Khuyến khích các thành viên tham gia gửi ý kiến của mình trực tiếp cho những người có liên quan mà không gửi cho cả nhóm. Giới thiệu tóm tắt về cá nhân của người tham gia phát biểu hoặc điều khiển từng phần hội nghị. Mọi người có thể quan tâm vào những thông báo về sản phẩm hoặc đề án mới, nhưng những thông tin này phải được đưa vào hội nghị một cách hợp lý để những người tham gia không cảm thấy họ là đối tượng để quảng cáo. Cần lưu lại các bài trình bày và nội dung thảo luận và một mục tại một website để có thể sử dụng về sau.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com