Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Sử dụng phương tiện truyền thông để thu hút lưu lượng đến site của mình như thế nào?

Tiếp cận được các câu chuyện dưới đang in hay trên web về công ty, các dịch vụ web là một cách hữu hiệu để đưa mọi người đến site.

Nhiều hình thức truyền thông, bao gồm báo, tạp chí và truyền hình có sự hiện diện trực tuyến.

+ Có thể sử dụng báo chí để tạo đường dẫn đến site.
+ Một câu chuyện về công ty được đưa tin trong một tạp chí thương mại cũng có thể được đăng trên web site của tạp chí thương mại này.
+ Các tạp chí thương mại quan tâm đến việc đưa tin nếu là công ty đầu tiên trong ngành kinh doanh có mua hàng trực tuyến, tính năng hỗ trợ khách hàng mới, hay một lớp đào tạo tiêu chuẩn ngành. Chú ý: hãy đảm bảo cung cấp địa chỉ web site của mình cho báo chí đưa tin về công ty và sản phẩm.

Các phương tiện truyền thông, bao gồm cả báo, tạp chí, truyền hình và phát thanh đều tập trung nỗ lực vào Internet. Các phương tiện truyền thông đưa nhiều câu chuyện lên web. Tiếp cận được các câu chuyện dưới đang in hay trên web về công ty, các dịch vụ web là một cách hữu hiệu để đưa mọi người đến site. Phương tiện truyền thông và một cách tuyệt vời để đưa lưu lượng đến site thương mại điện tử. Nếu bạn là người đầu tiên trong thị trường thiết lập một site thương mại điện tử, có destination location sáng tạo, hay tích hợp site thương mại điện tử với các lĩnh vực khác của doanh nghiệp, báo chí có thì ít coi là một chủ đề thú vị để đưa tin. Có thể đưa các câu chuyện dưới dạng in hay trên web về công ty của mình. Điều này sẽ đưa những khách hàng mới đến site của bạn. Nhiều báo, tạp chí thương mại vừa có các bài dưới dạng in vừa có dưới dạng trực tuyến. Nếu công ty hay sản phẩm được đề cập đến trong các báo, tạp chí thì sẽ có cơ hội lớn là bài báo này, cùng với liên kết đến site của bạn, sẽ được đưa lên web site của tạp chí đó.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com