Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Điều kiện để CTCP có vốn ĐTNN được IPO và điều kiện để một DN phát hành trái phiếu?

1. Trường hợp nào thì CTCP có vốn đầu tư nước ngoài được phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng? 2. Khi nào thì một doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để huy động vốn? Điều kiện phát hành trái phiếu như thế nào?

Trả lời:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán và hướng dẫn tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP, thì CTCP chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Có công ty chứng khoán tư vấn trong việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.


2. Theo Luật Chứng khoán và Điều 17 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công ty cổ phần, công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động;

- Có báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm liền kề năm phát hành phải có lãi.

- Có phương án phát hành trái phiếu được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông qua.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com