Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Điều kiện để một CTCP bổ sung thêm chức năng ĐTCK?

Một công ty cổ phần 100% vốn trong nước, muốn bổ sung chức năng đầu tư chứng khoán (thực ra là mua bán chứng khoán cho công ty và cho cả một số khách hàng ủy thác cho công ty) có được không, điều kiện như thế nào?

Trả lời:

Việc mua bán chứng khoán của công ty và mua bán chứng khoán do một số khách hàng ủy thác là hình thức hoạt động kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thành lập theo Luật Chứng khoán. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Tài chính thì các tổ chức kinh tế không được cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư, ngoại trừ hoạt động của công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Như vậy, việc công ty cổ phần 100% vốn trong nước đang hoạt động sẽ không được phép bổ sung chức năng kinh doanh mua bán chứng khoán và nhận ủy thác của khách hàng để kinh doanh chứng khoán.

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

-Mức vốn pháp định theo quy định tối thiểu là 25 tỷ đồng Việt Nam.

-Hồ sơ xin cấp phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại Điều 63 Luật Chứng khoán và Điều 19 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com