Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Hành vi vi phạm quy định về thông tin nội bộ trong giao dịch chứng khoán sẽ bị xử lý như thế nào?

Thông tin nội bộ là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố. Việc công bố các thông tin trên có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của các đơn vị này, do vậy theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hướng dẫn thi hành, tổ chức hoặc cá nhân đầu tư chứng khoán có một trong các hành vi sau:

- Sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện mua, bán chứng khoán của công ty đại chúng, quỹ đại chúng cho mình hoặc bên thứ ba;

- Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho bên thứ ba mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 - 50.000.000 đồng (cá nhân) và từ 50.000.000 - 70.000.000 đồng (tổ chức).

Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ các khoản thu trái pháp luật do có hành vi vi phạm nêu trên.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com