Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thủ tục nào khi Việt kiều muốn mua CP của CTCP không phải công ty đại chúng?

Tôi là Việt kiều muốn mua cổ phiếu của một công ty trong nước chưa niêm yết, nhưng đã là công ty đại chúng, xin hỏi cần tiến hành thủ tục như thế nào? Kiều My.

Trả lời:

1. Bạn là Việt kiều, tức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nên chịu sự điều chỉnh của quy định về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam. Do vậy, trước tiên, bạn phải mở tài khoản “góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam” tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, mọi giao dịch chuyển tiền để thực hiện việc góp vốn, chuyển lợi nhuận, chuyển nhượng vốn góp mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài khi có nhu cầu… đều phải thực hiện thông qua tài khoản này.

2. Thủ tục thực hiện việc góp vốn đối với công ty đại chúng chưa niêm yết: Theo Quyết định số 3567/QĐ-BTC ngày 8/11/2007 của Bộ Tài chính phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết thì khi muốn giao dịch cổ phiếu của một công ty đại chúng chưa niêm yết cần tuân thủ nguyên tắc sau:

lChứng khoán phải được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLK) trước khi thực hiện giao dịch (Điểm 1, Điều 53, Luật Chứng khoán).

lViệc chuyển quyền sở hữu đối với các loại chứng khoán đã đăng ký tại TTLK được thực hiện qua TTLK (Điểm 1, Điều 54, Luật Chứng khoán).

lMỗi nhà đầu tư chỉ được phép mở 1 tài khoản giao dịch tại 1 công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì sẽ dùng ngay tài khoản này để thực hiện giao dịch và lưu ký chứng khoán chưa niêm yết.

Tuy nhiên, hiện nay phương án này chưa được áp dụng vào thực tế. Do đó, bạn vẫn tiến hành việc mua bán cổ phiếu của một công ty đại chúng chưa niêm yết theo cách thông thường trên thị trường OTC. Các nhà đầu tư tự thoả thuận hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu và đem đến tổ chức phát hành để ghi nhận giao dịch này vào sổ quản lý cổ đông.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com