Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Mốc son chói lọi của thời đại mới

 Thế giới đang đổi thay nhanh chóng, lịch sử đầy ắp các sự kiện, những biến cố thăng trầm, nhưng trong tâm trí những người cộng sản và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX; một mốc son chói lọi mở đầu, tạo dựng nên diện mạo và tầm vóc có một không hai của thời đại mới.

 

Chiến hạm Rạng Đông đã nã những loạt pháo vào Cung điện Mùa Đông, mở đầu cho cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, nay trở thành bảo tàng trên sông Neva.

Từ Cách mạng Tháng Mười, lịch sử nước Nga đã lật sang những trang vàng sáng chói: xóa bỏ hoàn toàn ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản cùng với những tàn tích của chế độ chuyên chế Nga hoàng. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, chính quyền Xôviết - của công, nông và những người lao động - ngay từ những ngày đầu thiết lập đã tuyên bố những sắc lệnh nổi tiếng: Sắc lệnh về hòa bình và Sắc lệnh về ruộng đất, đồng thời đã công bố hàng loạt chính sách ưu việt: ngày làm 8 giờ, giáo dục không mất tiền; bảo hiểm xã hội; tự do tín ngưỡng; nam nữ bình đẳng; tách nhà thờ khỏi nhà trường và nhà trường khỏi nhà thờ; xóa bỏ ngay các hiệp ước mà Sa hoàng đã ký kết với các nước... Sức hấp dẫn của một chế độ xã hội mới tiến bộ, ưu việt đã lan tỏa từ nước Nga và thành công rực rỡ trong việc thiết lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết (Liên Xô) vào tháng 12-1922.

Lịch sử cách mạng Nga và lịch sử thế giới từng ghi nhận những thành tựu vô cùng to lớn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) của Liên Xô sau Cách mạng Tháng Mười: Từ một nước Nga tiểu nông, lạc hậu, chỉ một thời gian ngắn đã trở thành một cường quốc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chính nhờ sức mạnh hùng hậu từ cơ sở vật chất - kỹ thuật và đời sống tinh thần của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt mà Liên Xô đã trở thành lực lượng quyết định nhất cứu nhân loại khỏi thảm họa hủy diệt bởi chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa cả nước đi lên CNXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Có được những thành công đó trước hết là do quá trình đổi mới Việt Nam luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng chính là kiên định với tư tưởng của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

Trong điều kiện hiện nay, chúng ta càng thấm thía sâu sắc hơn những bài học quý báu từ Cách mạng Tháng Mười mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng đúc kết. Trong đó có bài học quan trọng hàng đầu là: "Cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một Ðảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công".

Thế giới đi vào thế kỷ XXI với bao điều đổi thay. Bên cạnh những thành tựu to lớn mà loài người đã đạt được trong việc tạo ra sức mạnh vật chất khổng lồ, trong công việc nắm bắt, vừa cải tạo vừa thích nghi với thiên nhiên, thì bóng đêm của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa đế quốc xâm lược vẫn cứ hiện ra, đe dọa sự bình yên của nhiều quốc gia dân tộc. Trong bối cảnh như vậy, chúng ta càng thấy giá trị ý nghĩa sâu xa của Cách mạng Tháng Mười - vì hòa bình, vì hạnh phúc của tất cả các dân tộc.

 

( Theo Trần Kiên // Báo Hà nội mới Online )

 • Gian nan chuyển đổi nền kinh tế từ quản lý tập trung sang thị trường
 • 10 công trình nghiên cứu kinh tế có sức ảnh hưởng mạnh nhất 100 năm qua
 • Giao thông phản ánh tình hình kinh tế?
 • TS. Alan Phan: Cách đánh giá một nền kinh tế
 • Việt Nam: Bẫy thu nhập trung bình có thể xuất hiện sớm?
 • Tư duy phê phán
 • Sinh tồn trong suy thoái – bài học từ cháy rừng
 • Toàn cầu hoá gặp thách thức
 • Giới làm chính sách Việt quên chiến lược, lo dự án
 • Think tanks và sự hưng vong của quốc gia
 • Đâu là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế quốc gia?
 • Giấu diếm quan điểm là sự lừa dối
 • Chuẩn mực chính là sự thay đổi
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com