Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Paul Krugman: Khủng hoảng có thể đã chạm đáy

“Một trật tự mới sẽ được thiết lập và thế giới sẽ không bao giờ quay trở lại như trước khủng hoảng”.

Chủ nhân giải Nobel kinh tế 2008, GS. Paul Krugman: Cần tìm cách phục hồi nền kinh tế và hướng đi sau khủng hoảng.

Ngày 21-5, tại Hội thảo “Tìm kiếm cơ hội, giải pháp trong khó khăn và khủng hoảng” ở TP.HCM, GS. Paul Krugman cho rằng, hiện không cần phải dự báo về ảnh hưởng của khủng hoảng vì nó đã xảy ra rồi. Vấn đề của chúng ta hiện nay là tìm cách phục hồi nền kinh tế và hướng đi sau khủng hoảng.