Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 11. Cần phải làm gì trước khi công ty bắt đầu xây dựng một chiến lược thương mại điện tử

e-commerce11.    Cần phải làm gì trước khi công ty bắt đầu xây dựng một chiến lược thương mại điện tử:

Xây dựng Chiến lược thương mại điện tử đòi hỏi phải vạch ra kế hoạch cẩn thận và có sự toàn tâm toàn lực. Thương mại điện tử cần được coi là hoạt động mang tính dài hạn chứ không phải là một cơ hội để tranh thủ lợi nhuận ngắn hạn. Vạch ra chiến lược thương mại điện tử sẽ khẳng định liệu sự có mặt trên Internet đã là mong muốn của công ty hay chưa và vào lúc nào làm điều đó sẽ giúp được công ty sử dụng hiệu quả của công cụ kinh doanh đầy sức mạnh này.

Một chiến lược thương mại điện tử về cơ bản không khác với một kế hoạch kinh doanh và trước khi xây dựng nó, công ty cần phải đảm bảo đã:

- Hiểu được các đặc tính của thương trường (marketplace) trên mạng như tính cạnh tranh toàn cầu, các yêu cầu về luật pháp và kỹ thuật để bán hàng qua mạng và vai trò của thông tin trong thương mại điện tử.

- Có năng lực kỹ thuật về cung ứng để bán các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trực tuyến toàn cầu.

- Quá trình sản xuất và bán hàng đã sẵn sàng giúp cho công ty có thể xử ký sự tăng trưởng rất nhanh công việc kinh doanh.

Công ty phải chắc chắn rằng quyết định tham gia vào thương mại điện tử được toàn thể nhân viên ủng hộ; xác định rõ ràng các bước đi trong toàn bộ quá trình bán hàng bằng công cụ điện tử; lựa chọn đội ngũ nhân viên tham gia cụ thể, cung cấp hiểu biết về tiềm năng của thương mại điện tử cho đội ngũ nhân viên này, đào tạo họ về một số lĩnh vực chuyên môn trước khi chiến lược TMĐT được vạch ra Làm như vậy sẽ giúp cho công ty có được khái niệm rõ ràng hơn những công việc phải làm về thương mại điện tử.

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com