Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 101. Những tổ chức quốc tế nào tiến hành các chương trình và các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử?

101.    Những tổ chức quốc tế nào tiến hành các chương trình và các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử?

Hoạt động của một số tổ chức quốc tế được miêu tả dưới đây.

Phòng thương mại quốc tế (ICC)

Cuốn những hướng dẫn về quảng cáo và tiếp thị trên mạng Internet của ICC đáp ứng được nhu cầu thông tin về các tập quán có lợi trong việc quảng cáo trên mạng. Những hướng dẫn này cung cấp các quy định tự điều chỉnh duy nhất về việc quảng cáo đúng cách trên mạng Internet và nhằm nâng cao niềm tin của chính phủ và người tiêu dùng.

ICC đã đưa một cơ sở dữ liệu về các quy định thương mại điện tử lên trên mạng vào năm 2000. Những quy định này cùng với một số quy định thống nhất khác về thương mại điện tử sẽ cho phép các bên hợp nhất lại thành công cụ tham khảo cho các hợp đồng thương mại điện tử. Theo ICC, các quy định được chia thành 4 loại: Các điều khoản độc quyền như là các điều kiện chung về văn phòng mua bán và dịch vụ trên mạng; các tài liệu chung như là luật mẫu của UNCITRAL về thương mại điện tử; các điều khoản hay các thông cáo mẫu về thương mại điện tử được phát triển thành các tập quán tốt cho thương mại điện tử; các tài liệu và các điều khoản được chính thức thừa nhận và các tập quán tốt của ICC. Trong số những tài liệu này có cuốn ICC GUIDEC hay còn gọi là thói quen chung về thương mại được đảm bảo bởi số hoá quốc tế và cuốn hướng dẫn về quảng cáo và tiếp thị trên mạng Internet của ICC.

Các thông tin về dịch vụ của ICC có thể nhận được từ: Christiaan van der Valk, thư ký dự án thương mại điện tử, phòng thương mại quốc tế, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, Pháp, Tel: 33 (0)1 49 53 29 13, Fax: 33(0)1 49 53 28 59, Email: christiaan.vandervalk@iccbo.org, http://www.iccwbo.org/.

ICC là tổ chức khai sinh của mạng thương mại thế giới (WCN, http://www.worldchambers.com), mạng này đưa lên mạng Internet tất cả các phòng thương mại trên toàn cầu. Mạng này nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh doanh thông qua dịch vụ trao đổi kinh doanh toàn cầu trên mạng, và tập hợp các kết nối giữa các phòng thương mại thông qua những người liên lạc quốc tế của các phòng. Các phòng thương mại được liên kết theo cách này thì ở vị trí chủ trì đối với các thành viên tới thăm (thường là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) của các phòng thương mại khác, và cung cấp cho họ các dịch vụ và những trợ giúp khác. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Anthony Parkes, phòng thương mại quốc tế (tại địa chỉ nêu trên), Tel: 33 (0)1 49 53 29 67, E-mail: anthony.parkes@iccwbo.org.

Liên đoàn viễn thông quốc tế (ITU)

Mục tiêu trước mắt của dự án thương mại điện tử đối với các nước đang phát triển của ITU là cho phép các nước đang phát triển tiếp cận và thu lợi từ công nghệ thương mại điện tử hiện hành, sử dụng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng hiện có tới một phạm vị có thể. Theo ITU, để đem lại những lợi ích tức thì và tăng cường các cơ hội duy trì dự án, thì sự tập trung ban đầu là vào các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu và hoạt động thương mại với các đối tác ở các nước đang phát triển. Sử dụng thương mại điện tử sẽ giúp mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhờ việc tiếp cận khách hàng quốc tế với mức chi phí thấp hơn. Điều này cũng cho phép việc chuyển giao công nghệ về thương mại điện tử thông qua việc phát triển các nguồn nhân lực cần thiết để cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và duy trì cơ sở hạ tầng. Mục tiêu lâu dài và hỗ trợ sự mở rộng của thương mại điện tử và khuyến khích sự pháp triển cơ sở hạ tầng ICT.

Các yếu tố cơ bản của kế hoạch hành động đối với dự án của ITU bao gồm:

Phát triển cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra sự đảm bảo về thanh toán điện tử, đảm bảo các cuộc giao dịch an toàn và các dịch vụ đáng tin cậy đối với các doanh nghiệp độc lập khác nhau trong cộng đồng, trong khu vực và tại các nước (Trung tâm EC-DC).

Xây dựng khả năng và chuyển giao công nghệ bằng cách phát triển các kỹ năng và  kiến thức về thương mại điện tử nhằm hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ này, và giảm chi phí sắp đặt và vận hành.

Các chính sách quốc gia và nâng cao nhận thức. ITU hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách biết được nhu cầu về các điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng thương mại điện tử. ITU cũng nâng cao nhận thức của công chúng về thương mại điện tử và tác động của nó đối với các ngành khác nhau ở các nước đang phát triển.

Hợp tác với các ngành tư nhân và chính phủ. ITU khuyến khích sự tham gia của các tổ chức tư nhân thông qua các thoả thuận hợp tác phi độc quyền nhằm cung cấp sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật đối với các nước đang phát triển.

Để biết thêm chi tiết, hãy tới thăm trang website của ITU theo địa chỉ http://www.itu.int.

Uỷ ban pháp luật về thương mại quốc tế của liên hiệp quốc (UNCITRAL)

UNCITRAL xây dựng các hình thái luật chủ yếu thu hút sự quan tâm của các nhà lập pháp. Tuy nhiên một số các tài liệu cùng với văn bản của UNCITRAL và một số các điều khoản của luật mẫu về thương mại điện tử của Uỷ ban có thể là tài liệu tham khảo hữu ích đối với những ai muốn biết thêm về các vấn đề pháp lý về thương mại điện tử. Các tài liệu của nhóm làm việc về thương mại điện tử của UNCITRAL có thể tiếp cận được tại địa chỉ www.uncitral.org.

Hội nghị về thương mại và phát triển của liên hiệp quốc (UNCTAD)

Chương trình đầu mối thương mại. Chương trình này cung cấp cho các trung tâm hỗ trợ thương mại (đầu mối thương mại) nhằm giảm chi phí giao dịch thương mại và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tốt hơn đến các thông tin có liên quan tới thương mại, các mạng toàn cầu và dịch vụ, sử dụng công nghệ thông tin dùng modem. Hiện tại, có 120 nước tham gia vào chương trình này, 44 đầu mối thương mại đã trong giai đoạn hoạt động; 19 đầu mối dự kiến sẽ đi vào hoạt động sớm; và 84 đầu mối khác đang trong giai đoạn phát triển. Những thành tựu quan trọng nhất của chương trình đó là:

Công bố trung bình khoảng 200 cơ hội giao dịch điện tử (ETOs) một ngày với trên 10.000 người thuê bao. Khoảng 50% những cơ hội này có giá trị ít nhất là 10.000 đôla mỗi cuộc giao dịch, nhưng chỉ có 10% là vượt quá 1 triệu đôla mỗi cuộc giao dịch.

Giới thiệu các công nghệ thông tin tiên tiến ở các nước đang phát triển, các đầu mối thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực nhằm tiếp cận thư điện tử và mạng Internet. Một điều tra tiến hành vào năm 1996 cho thấy 64% các đầu mối thương mại sử dụng Internet cho mục dịch quảng cáo và 56% cung cấp việc thiết kế và chủ trì trang web như một dịch vụ đối với khách hàng của họ.

Tạo nhận thức về thương mại điện tử thông qua các hội nghị và hội thảo.

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn 85% khách hàng của đầu mối thương mại là các doanh nghiệp có quy mô vừa hoặc nhỏ và rất nhỏ. Trong số đó có trên 31% là các doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ.

Xây dựng sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân. Mặc dù các đầu mối thương mại thường do các ngành tư nhân chủ trì và quản lý, nhưng phần lớn các đầu mối thương mại là do các tổ chức phi lợi nhuận có sự tham gia của cả tư nhân và nhà nước quản lý.

Để biết thêm thông tin về chương trình đầu mối thương mại, hãy sử dụng địa chỉ http://www.untpdc.org/untpdc/gtpnet/tpoint.html.

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

WIPO đang triển khai một chương trình hợp tác phát triển. Mặc dù chương trình này chủ yếu nhằm vào các chính phủ, nó cũng có tác động đối với các doanh nghiệp thông qua các biện pháp xây dựng năng lực trong khu vực tư nhân. WIPO cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật và hợp tác với chính phủ ở các nước kém phát triển nhằm xây dựng và đổi mới việc bảo hộ quyền sở hữu về trí tuệ (sở hữu công nghiệp và hệ thống bản quyền) cho phù hợp với các mục tiêu và các yêu cầu của quốc gia. Trọng tâm là tăng cường năng vực quản lý và kỹ thuật trong khu vực tư nhân và thúc đẩy năng lực quản lý nhà nước để thiết lập và triển khai các chính sách sở hữu trí tuệ thích hợp. Ngoài ra, chương trình này cũng hỗ trợ việc chuẩn bị triển khai hiệp định về các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại của tổ chức thương mại thế giới (TRIPS), về việc chuyển giao công nghệ, sử dụng Internet và thương mại điện tử.

Để biết thêm thông tin, hãy vào website của WIPO theo địa chỉ: http://www.wipo.org.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Chương trình làm việc về thương mại điện tử của tổ chức thương mại thế giới do Hội đồng chung đề ra. Do WTO là một diễn đàn của các chính phủ chứ không phải của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên các hoạt động của nó có thể không phải là sự giúp đỡ trực tiếp tới các công ty thương mại điện tử ở các nước đang phát triển mặc dù nó quan tâm tới tiến trình này. Trách nhiệm về thương mại điện tử được giao cho 4 cơ quan của tổ chức thương mại thế giới: Hội đồng về hàng hoá, Hội đồng về dịch vụ và Hội đồng về các lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ có liên quan tới thương mại, và Uỷ ban về thương mại và phát triển (CTD). CTD chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề về chính sách có liên quan đến thương mại điện tử, trong khi 3 hội đồng trên nghiên cứu về các công cụ của WTO trong các lĩnh vực tương ứng nên áp dụng như thế nào đối với thương mại điện tử. Những cơ quan này chuẩn bị báo cáo và tài liệu làm việc về các hoạt động của chúng, một số báo cáo và tài liệu có ở Website của tổ chức thương mại thế giới theo địa chỉ (www.wto.org).

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com