Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Điều gì sẽ xảy ra nếu muốn tích hợp site mua hàng trực tuyến của mình với các ứng dụng nội bộ công ty?

Bằng cách kết nối một site mua hàng trực tuyến với các cơ sở dữ liệu nội bộ, có thể tích hợp site thương mại điện tử của mình với các hoạt động bình thường của công ty.

Phương pháp đơn giản và an toàn nhất để truyền thông tin từ site mua hàng trực tuyến đến các ứng. dụng nội bộ là thông qua giao dịch đợt.

Một số công ty tích hợp chặt chẽ site mua hàng trực tuyến ủa mình với các hoạt động nội bộ đã được thiết lập cung cấp cho các khách hàng truy nhập tức thời đến tình hình hàng dự trữ và. lịch trình đặt hàng,

Site mua hàng trực tuyến càng được tích hợp chặt chẽ với các hoạt động nội bộ của bạn thì càng khó đảm bảo an toàn và do đó cần đảm' bảo an toàn hơn.

Chú ý: Trước khi triển khai.. site mua hàng trực tuyến, phải thở bằng cách gửi các sản phẩm đến những người hạn trong, khu vực có hỗ trợ.

Phương pháp đơn giản và, an toàn nhất để tích hợp site mua hàng trực tuyến đến các ứng dụng hiện có và tạo ra một quá trình thâm nhập kiểu từng đợt. Điều này xảy ra khi thiết lập một thủ tục mà trong đó hàng ngày bạn chuyển tất cả các giao dịch từ site mua hàng trực tuyến đến các hệ thống của công ty. Hệ thống hạch toán hiện tại sẽ phản ứng đối với các đờn đặt hàng này như ỉa một ai đó đã đưa các giao dịch trực tuyến thông qua hệ thống xử lý đơn đặt hàng của bạn. Nếu không sử dụng một gói phần.mềm bán hàng từ chính công ty phần mềm đã tạo nên hệ thống hạch toán, cần phải tích hợp hệ thống đặt hàng trực tuyến với hệ thống hạch toán. Để làm điều này, phải tạo ra một bộ lọc đơn giản. Bộ lọc này sẽ đảm bảo thông tin từ hệ thống mua hàng trực tuyến trông như các dữ liệu trong hệ thống hạch toán. Một khi bộ lọc đơn giản này đã được tạo ra, rất dễ tích hợp các đơn đặt hàng trực tuyến với các đơn đặt hàng từ các nguồn khác.Vì các giao dịch đợt được sao lưu và gửi đi nên các đơn đặt hàng không tương tác và các khách hàng không nhận được phản hồi tức thời về việc chuyển giao sản phẩm và tình hình sẵn có của hàng hoá. Việc trả lời đơn đặt hàng và thời gian vận chuyển sẽ được cung cấp cho khách hàng trong một e-mail riêng sau khi đã gửi giao dịch cho hệ thống hạch toán.

Một số công ty chọn một ứng dụng mua hàng trực tuyến tích hợp hơn - ứng dụng mà họ có thể tích hợp với các ứng dụng hạch toán và cơ sở dữ liệu về hàng dự trữ hiện tại. Sự tích hợp này cung cấp cho khách hàng khả năng kiểm tra trực tuyến tức thời. Các khách hàng trực tuyến có thể được thông báo ngay nếu hàng hoá đã đặt có sẵn để gởi đi. Việc tích hợp mua hàng trực tuyến với các ứng dụng hạch toán hiện có yêu cầu phải lập trình và sự an toàn tinh xảo. Không được đánh giá thấp khối lượng cống việc hay chi phí của việc tích hợp tương tác site mua hàng trực tuyến với các ứng dụng hiến có. Mức tích hợp này có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tuyệt vời.

Để tích hợp các ứng dụng nội bộ với bất kỳ ứng dụng Internet nào, cần tạo ra các thủ tục an toàn tinh xảo. Vì Internet không phải là một môi trường an toàn, nên tạo ra một loạt các bức lường lửa (an toàn phần mềm và phần cứng) giữa các ứng dụng nội bộ và các ứng dụng mua hàng trực tuyến. Có nhiều cơ sở dữ liệu chứa thông tin quan trọng của công ty cần được truy nhập vì các ứng dụng tương tác. Một số cơ sở dữ liệu của công ty có thể truy nhập hay cập nhật từ một site mua hàng trực tuyến là hàng dự trữ, hạch toán và thực hiện (chuyển giao hàng). Cần phải đảm bảo những kẻ đột nhập không truy nhập được các hệ thống nội bộ khi thông tin được chuyển từ site mua hàng trực tuyến đến công ty.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com