Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Tạo các chương trình liên kết như thế nào?

Một trong những phương pháp hiệu quả trong việc quảng bá web site của bạn là tạo các đường liên kết.

Các liên kết là các phương pháp miễn phí đưa mọi người đến site.

+ Có thể tạo ra một chương trình liên kết tương hỗ bạn sẽ liên kết đến site đó nếu họ muốn liên kết.
+ Một destination location giáo dục hay thông tin có thể là một đòn bẩy khuyến khích cho những người khác liên kết đến bạn.
+ Các chương trình hợp tác, trong đó trả hoa hồng cho các site đưa mọi người đến site mua hàng là một kiểu chương trình liên kết khác.

Một cách miễn phí khác đưa mọi người đến site thương mại điện tử là thông qua các liên kết. Một số site sẽ cung cấp liên kết đến site của bạn nếu bạn cung cấp liên kết đến site của họ, đây được gọi là liên kết tương hỗ. Cần phải thảo luận với các đối tác kinh doanh, các tổ chức thương mại, và chính quyền sở tại để xem họ có muốn liên kết đến site của bạn không. Một số site không muốn cung cấp liên kết đến các site khác vì họ muốn giữ mọi người trên site của mình. Các niche portal thường là các nơi nên đến nếu có ý định tạo lưu lượng đến site của mình bằng liên kết. Thông thường cần có lý do thuyết phục để ai đó liên kết đến site bạn. Nếu đã phát triển một lớp đào tạo tốt về sản phẩm và ngành của bạn thì có thể yêu cầu các nhà phân phối liên kết các khách hàng của mình đến lớp đào tạo này. Nếu là một nhà phân phối, các đối tác sản xuất có thể cung cấp các liên kết đến site của bạn để thực hiện. Nếu đã tạo ra một destination location, muốn tạo ra một nút mà các đối tác có thể sử dụng như là một đồ họa liên kết đến site của bạn. Nếu đã phát triển một site có thông tin hiệu quả về một chủ đề nào đó thì có thể tạo một biểu tương (đồ họa) hay một nút mà các web site có thể hiển thị trên site của họ để liên kết mọi người đến site của bạn. Bằng cách này, có thể tận dụng được nội dung đã phát triển. Nhiều khi các công ty sử dụng các liên kết trên Intranet của mình để cung cấp cho các nhân viên truy nhập đến các site thông tin. Ví dụ, các tổ chức nguồn nhân lực có thể cung cấp liên kết đến một website chuyên về các phương pháp tránh hội chứng stress do công việc lặp đi lặp lại. Một cách khác để đưa mọi người đến site 1à thông qua chương trình hợp tác. Một chương trình hợp tác cung cấp cho các site khác một khoản tiền thưởng cho doanh số phát sinh từ một site được liên kết đến site của bạn. Phần lớn các phần mềm bán hàng hỗ trợ các chương trình hợp tác Amazon.com, hãng bán sách điện tử, có một chương trình hợp tác rất thành công. Bất cứ site nào cũng có thể đăng ký với Amazon.com như là một bên hợp tác. Sau đó họ hiển thị một danh sách các cuốn sách được ưa chuộng trên site của mình cùng với liên kết đến Amazon.com. Đến lượt Amazon.com cung cấp cho site này 10% doanh thu bán hàng phát sinh từ khách hàng đã đến mua hàng ở Amazon.com thông qua liên kết từ site hợp tác. Có nhiều cách có thể sử dụng chương trình hợp tác để tạo lưu lượng đến site của mình.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com